I ett förvånansvärt uppriktigt erkännande säger IMFs publikation Finance & Development från mars 2016 med titeln “The Truth about Banks” att banker skapar pengar genom lån, att det kan påverka finansiella cykler och att problem inom banksektorn spelade en avgörande roll i kriserna 1929 och 2008.

palbergstrom.com