På grund av den allt mer aggressiva förändringsagendan i Sverige har vi valt att spåra roten till problemet och har funnit en till synes allmänt okänd och nedtystad fascistisk ideologi. En cynisk och radikal överklass och dess hantlangare. En ideologi kallad oligarki.

Vi står nu inför en regelrätt slakt av arbetarrörelsen i Sverige. Vi som följt med senaste tiden är bedrövade, men har haft svårt att peka ut problemet, med lite eller ingen hjälp från dom som ska förmedla nyheterna. Det är dags att vi identifierar makterna bakom vårt sjunkande skepp. För att förenkla det som nu sker ska vi nedan i punktform bryta ner scenariot som nu utspelar sig framför våra ögon. Så det står klart vilka som ligger bakom, hur dom tänker och vad dom vill åstadkomma och med vilka metoder.

Vad menas med Oligarki?
Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga då ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. Namnet kommer av grekiskans oligos (”få”) och archo (”härska”) och myntades också under den klassiska grekiska eran.

I motsats till aristokraterna härskar ofta oligarkerna i skymundan. Även kallat maffiavälde när Oligarkin har starka inslag av kriminalitet. Oligarki kan ofta styra dolt i en slöja av ”demokrati” där politikerna själva äger stora delar, är mutade eller skrämda till lydnad. I vissa fall kallas även en parlamentarisk demokrati för oligarki, då man genom folkval bestämt vilka fåtal individer som skall fatta beslut åt allmänheten i en enskild sluten grupp.

IMF och deras roll i detta
IMF vill bli centralbankernas centralbank och via sina hänsynslösa och giftiga villkor för dom länder som vill låna pengar; kan oligarker sedan köpa upp dom avreglerade och privatiserade segment ur landet och på så sätt mjölka ur alla landets tillgångar. Mer info om hur länder i tredje världens ekonomier kidnappats återges i gårdagens artikel.

Vad menas med en Oligark?
Förutom dom europeiska kungahusen och då särskilt det brittiska och holländska, återfinner vi dom rikaste av dom rika i toppskiktet. Hänsynslösa kapitalstarka affärsmän/kvinnor som köper ett företag och slaktar det och lämnar bygden arbetslös. En som vill suga så mycket blod som möjligt och sedan dumpa liket på plats. Oligarkens inflytande når långt ner i hierarkin via deras köpta och hotade hantlangare. IMF’s oligarker bör kallas Super-Oligarker eftersom dom är gräddens grädde och dessa består av ett mycket begränsat antal som ofta är svåra att identifiera.

Vad vill dom åstadkomma?

Läs tillhörande artikel: Fascismens rätta ansikte

Vilka metoder använder Oligarkin?
– Avreglering (T.ex: Den som kontrollerar dricksvattnet…)
– Privatisering
– Avvecklande av det sociala skyddsnätet
– Sjukvårdsreformen
– Utförsäkringarna
– Trygghetssystemen
– Krossande av fackföreningar
– Förstöra den offentliga sektorn*

*Ny grundlag, Lissabonfördraget, avskaffandet av den folkligt förankrade värnplikten, FRA-lagen. utförsäljning av skolor vårdhem daghem och andra viktiga samhällsfunktioner.

Hur blåser oligarkerna folket? (Googla nedanstående meningar så får ni upp respektive artikel)

”De ekonomiska systemet i världen bygger på skuld, det vill säga att folk inte SKA vara ekonomiskt oberoende och fria, såvida de inte tillhör en privilegierad elit.”
”Penningaristokratin, när den väl etablerats, kommer att korrumpera lagstiftarna så att dess lagar görs till deras favör och lagstiftarna bara kommer att gynna de rika.”
”Historien visar att bankirerna använt varje form av missbruk, intriger, bedrägerier och våld som står till buds för att behålla makten över stater.”
”I linje med Galtons filosofi förklarade Ruskin för sina elever att de var det bästa nordiska blodet och borde regera världen.”
”Ur detta föddes Royal Institute of International Affairs, Council on Foreign Relations, Bilderberg, Club of Rome & Trilateral Commission & snart skulle blodet flyta som aldrig förr över världen”
”Rhodes grupp skulle kämpa för målen genom hemlig politisk och ekonomisk influens bakom kulisserna och genom att kontrollera journalism, utbildning och propagandainstitutioner”
”Det verkliga syftet med Federal Reserve var dominera finansliv, skapa pengar ur ingenting, få skattebetalarna att stå för förlusterna samt att sponsra och slå mynt av kommande krig”
”Poängen var att kontrollera både kapitalismen och kommunismen och via ett dialektiskt system skapa konflikter man kunde tjäna pengar på samtidigt som man lättare kunde utöva makt och manipulera folk.”
”General Stratemeyer vittnade i kongressen: ’Man går in i ett krig för att vinna, inte för att stå still och förlora, men vi fick inte vinna, det var inte tillåtet.”
”Den kände politikern förklarade att händelser på världsarenan inte sker av en tillfällighet utan är skapade av dem som sitter på pengarna.”

Slutnotis: Dags att ALLA granskar detta nu!

Av: Bo Eric Johnson och Peter Hedin, IMF, Oligarkin och krossandet av fackföreningarna

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här