Det sjunde åtagandet i Our Common Agenda handlar om att förbättra det digitala samarbetet genom skapandet av Global Digital Compact. Detta innebär att alla människor ska anslutas till Internet, att ansvarskriterier för diskriminering och vilseledande innehåll ska utvecklas, att artificiell intelligens ska regleras samt inrättandet av Digital Commons som en global allmännytta. Det hela är dock mer omfattande än så. I förlängningen utgör detta bygget av en digital världshjärna som är tänkt att reglera och kontrollera allt mänskligt liv för att hålla det inom de planetära gränserna.

Åtagandet är ett av de mer centrala och handlar om att skapa en samsyn om behovet av en total digitalisering. Detta bygger vidare på de rekommendationer som gjordes i rapporten The Age of Digital Interdependence (2019) av FN:s High Level Panel on Digital Cooperation under ledning av Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) och Jack Ma från Ali Baba Group och i samarbete med aktörer såsom World Economic Forum och deras Center for the Fourth Industrial Revolution.

Till ”Summit for the Future” 2023 ska FN tillsammans med civilsamhället och den privata sektorn komma överens om delade principer för en ”öppen, fri och säker digital framtid för alla”.

I detta ingår att främja ett pålitligt Internet med ansvarskriterier för diskriminering och vilseledande innehåll samt att reglera den Artificiella Intelligensen så att den överensstämmer med våra ”gemensamma globala värderingar”. Detta betyder dock i praktiken att ”värderingarna” måste korrelera med de uppfattningar, om exempelvis vacciner och klimatförändringar, som hålls heliga av FN och WEF. (Se Sanningsministeriet)

Generalsekreteraren Antonio Guterres skriver i Our Common Agenda att en av riskerna med den fjärde industriella revolutionen är ”användningen av digital övervakning och manipulation för att påverka beteenden och kontrollera befolkningar.”

Denna högst legitima oro dock handlar dock snarare om att FN inte vill att denna teknik kommer i händerna på krafter som de själva eller deras partners inte kontrollerar. Detta eftersom hela idén bakom Global Digital Compact är att kunna kontrollera världsbefolkningen och styra deras värderingar så att de går i linje med FN och WEFs tolkningar av de globala målen.

Ett konkret exempel är initiativet Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES), som bildades efter lanseringen av FNs Roadmap for Digital Cooperation i mars 2021 med syfte att främja digital hållbarhet. Koalitionen samlar idag cirka 1000 intressenter från över 100 länder.

Grundare till CODES är UNEP, UNDP, International Science Council, Tyska miljömyndigheten, Kenyanska miljödepartementet, Sustainability in the Digital Age och Future Earth. De sistnämnda har en nyckelroll i agendan och ingår i initiativet Global Commons Alliance vilket jag återkommer till i den sista delen – Be Prepared.

CODES arbetar för att genomföra kollektiva systemförändringar och ta bort de hinder som står i vägen för den totala digitalisering som de anser behövs för att genomföra hållbarhetsmålen (70% av målen kan uppnås genom tillämpning av digitala lösningar enligt en studie som CODES hänvisar till).

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, Improve digital cooperation – Den digitala världshjärnan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här