Indiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni.

Indiens regerings initiativ innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och som rekommenderats av organisationen ICNIRP.

ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni.

ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen inte mot effekter av långtidsexponering utan enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av kort tids (6 minuter) exponering.

Från och med den 1 september 2012 gäller följande i Indien:

1. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobilmaster 10 gånger. Indien har alltså nu tio gånger strängare gränsvärde för strålning än Sverige.

2. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner till det betydligt striktare som gäller  i USA. Gränsvärdet sänks från SAR 2 W/kg till 1,6 W/Kg. Läs mer här om varför det i praktiken innebär 3 gånger striktare gränsvärde. Förutom USA och Indien har Kanada, Nya Zeeland, Bolivia, Taiwan, and SydKorea dessa striktare gränsvärden.

3. Mobilens strålning (SAR-värde) ska anges på mobilen och vid försäljningsstället.

4. Slumpmässiga kontroller av mobilers strålning ska genomföras.

5. Manualen måste innehålla försiktighetsrekommendationer

Läs mer på mobiltelefoni.tv

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här