Indiska jordbrukare väljer bort Monsanto

gmo människan steril March Against Monsanto GMO-majs genmodifierade Hawaii-ö GMO-förbud bioteknikindustrins Monsantoanställd

Allt fler jordbrukare i Indien har börjat använda sig av hemmagjorda grödor, istället för de genetiskt modifierade grödorna från det multinationella GMO-bolaget Monsanto.

Läs mer på nyadagbladet.se

1 kommentar

  1. Att man väljer bort Monsanto kan också bero på att de gjorde en GMO gröda som skulle klara deras bekämpningsmedel men det fungerade bara i 3 år sedan hade ogräsen på naturlig väg blivit immuna mot ogräsmedlet.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here