Indiska jordbrukare väljer bort Monsanto

1
1210
gmo

Allt fler jordbrukare i Indien har börjat använda sig av hemmagjorda grödor, istället för de genetiskt modifierade grödorna från det multinationella GMO-bolaget Monsanto.

Läs mer på nyadagbladet.se