Alan Watt har länge forskat kring den maktordning som råder i världen och varifrån de riktiga besluten om framtiden tas. Han är av åsikten att den större delen av alla centralbanker, internationella industrier, universitets institutioner och politiker är kontrollerade och styrda (medvetet samt omedvetet) av en mindre global elit som vill skapa en totalt kontrollerad och förutbestämd värld. Enligt Alan är detta inget nytt utan något som varit sant för flera tidsepoker innan den vi nu lever i och den globala makteliten använder samma medel, metoder och kontrollmekanismer men i olika utförande och tappning. Med andra ord så lever vi lever i deras ”matrix”.

Du kan läsa mer om honom på hans sida www.cuttingthroughthematrix.com

Utdrag ur Alan Watt:s ”blurb” från den 26 juli 2007.
Allting i denna värld måste vara ”effektivt” oavsett till vilket pris. Så resonerar eliten. Världen vi lever i är inte behaglig eller sympatisk och vi måste hitta en ny väg om vi ska överleva med ett intakt intellekt/medvetande. Men inte en väg som makteliten förväntar sig. De förväntar sig att vi motsätter oss dem som underutvecklade och slår mot dem ”head on”, på traditionellt vis. Vi måste hitta en annan väg som de inte planerat eller redan räknar med. Vi måste hitta den vägen genom det som finns inom oss.

Du måste med full insikt vara medveten om att majoriteten av folk inte kommer ställa upp tillsammans med dig, för majoriteten är ganska bekväma med att slänga in skräp i de stora tomma hålen i sinnet och hjärtat som utgörs av att köpa, konsumera, sedan slänga iväg. Majoriteten är nöjd så länge de kan få fortsätta slänga in skräp. Det får dem att känna sig mindre hungriga, men det kommer inte att göra dem belåtna, men åtminstone nöjda, för det är allt de känner till.

För de som ”vet” mycket mer förstår att vi måste vi hitta en ny väg. Den här nya vägen får inte på något sätt baseras på den gamla vägen, den får inte vara baserad på