Hem Agera Bli aktivist Infoutdelning 12e april 2008