Ingefära effektivt mot cancerstamceller enligt studie

2
13816

Ingefära innehåller en ett ämne som visat sig effektivt på att döda cancerstamceller som gör maligna tumörer farliga, detta enligt en studie i i PLoS.

Ämnet är känt som 6-shogaol och produceras när ingefärsrötter torkas eller tillagas. Studien fann att 6-shogaol var effektivt mot cancerstamceller i koncentrationer som var harmlösa för friska celler.

Liksom andra typer av stamceller så har cancerstamceller förmågan att differentiera sig till olika celltyper. Dessa cancerstamceller kan obegränsat replikera sig  och sprida sig i kroppen och ge upphov till nya tumörer.

Uthålligheten hos cancerstamceller förklarar hur cancer kan återuppstå efter till synes lyckade cancerbehandlingar.

Läs mer på naturalnews.com