”Regeringen vill att Säpo och Försvarsmakten ska få direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. Syftet är att höja säkerheten och kunna sätta stopp för för osäkra komponenter, processer och leverantörer”, skrev DI. Är 5G något mycket mer än trådlös överföring för att kunna hantera större mängder information, ge högre prestanda på smartphones, ge oss förarlösa fordon, supereffektiva robotar och automatiserad vård samt många andra tillämpningar?

Ska Försvarsmakten och Säkerhetspolisen helt ta över denna fråga så borde varenda kritisk läsare fråga sig om inte 5G också har en rent militär aspekt. Artikelförfattaren har genom åren som en del av hälsojournalistiken fått mängder med  tips från människor som beskrivit hur den nya tekniken drabbat dem. Det är vittnesmål som idag inte längre kommer fram i mainstream media. Censuren har ingripit där.

De som vittnat för mig är i första hand de som är elöverkänsliga, men de senaste åren har en annan grupp hört av sig och det är de som fått utstå en mängd med somatiska fenomen som hjärtklappning, smärtor, hörsel- och ljus-upplevelser som de i sin tur beskriver som en riktad påverkan utifrån. Den senare gruppen får om de hör av sig till vården oftast sina fenomen bortförklarade  av psykiatrin. De själva söker oftast en förklaring i att de är utsatta för experiment där man provar ut trådlös överföring mellan stordator och deras hjärna. Alltså det som ingår i begreppet AI (Artificiell Intelligens).

5G och AI

5G och också AI har det gemensamt att man använder sig av artificiell elektromagnetisk strålning. Här har faktiskt ryska forskare varit de verkliga pionjärerna på området. I USA har den offentliga forskningen varit styvmoderlig, då ju Rockefeller proklamerat att man inom medicinens område enbart skulle använda sig av biokemins grunder. Åtminstone gällde detta för den civila forskningen. Vad som skedde inom det militära området är som oftast sekretessbelagt.

Militärindustriella komplexet segrade i Sovjet

I gamla Sovjetunionen förhöll det sig annorlunda. Man hade funnit att elektromagnetiska starka fält kunde skada. Den erfarenheten hade man fått under andra världskriget då de som arbetade vid radaranläggningar i bergrum fått allvarliga sjukdomar. Men man hade också funnit att man med mindre doser och med vissa specifika frekvenser också kunde använda sig av e-m strålning i terapeutiska syften, men också i Sovjet gick det en skiljelinje mellan militär forskning och den för medicinskt bruk.


När militären insåg potentialen av elektromagnetisk strålning ville man ha ett teknologiskt försprång och man försökte hindra spridning av den positiva medicinska kunskapen till det civila fältet.


Brezjnev som stöttade den medicinska användningen ansåg att om man öppnar denna teknologin för militära ändamål så kan man åstadkomma en kapprustning som skulle leda till ett större hot än det från kärnvapen.

I kampen mellan det sovjetiska militärindustriella komplexet och den humanistiska delen som Brezjnev stod för så segrade militären. Man reducerade kraftfullt utbudet inom den medicinska sektorn. Det var först efter Sovjets sammanbrott som ryska landvinningar skulle nå utanför Ryssland, exempelvis tillämpningar som Scenar, Oberon och Introspect.

Däremot skulle man mycket väl kunnat tolka de vittnesmål, som skedde då Sovjet deltog i Afghanistankriget från 1979 och framåt, som ett uttryck för att man faktiskt använde sig av teknologin i dödande syfte. Det finns flera berättelser från Afghanistan hur man oskadliggjorde motståndarsoldater på avstånd, med ”hemliga” vapen.

Referens: Schjelderups böcker: Lys som helbreder, Helsekampen m.fl.

Igor Belyaev har fått sin grundutbildning i gamla Sovjet där millimetervågor var ett viktigt verktyg för var och varannan terapeut. De var utomordentliga att använda i små doser till patienter mot ett vitt spektrum av sjukdomar. Det verkar som att millimetervågor är cellernas egna sätt att kommunicera med varandra.

Efter tiden i Sovjet/Ryssland blev det för Belyaev senare ett stort antal år i Stockholm där Igor som nästintill ensam forskare ställde sig frågan, vilka frekvenser är hälsosamma och vilka är skadliga för oss. Numera arbetar han i Slovakiens Bratislava. Hans arbete med millimetervågor borde ha en framtid för sig eftersom flera av de frekvensband som 5G  kommer att använda sig av ligger i intervallet 30 – 300 GHz.  Detta motsvarar en väglängd på 1-10 millimeter.

Vad gör permanenta strålningsfält dygnet runt med hälsan?

Belyaev berättade en mycket lärorik episod från forntida Sovjet utifrån en enda patient som behandlats med just millimetervågor. Behandlingen hade gått snett. Patienten blev sjukare. Man fick då två viktiga erfarenheter.


Frekvensen är oerhört viktigt för utfallet. Enbart en avvikelse på 10 MHz kan göra att den artificiella strålningen istället för att stötta hälsan förvandlas till dess motsats. Likadant varnar Belyaev kraftfullt mot 5G där man kommer att vistas i permanenta strålningsfält dygnet runt.Ingemar Ljungqvist

Läs mer på newsvoice.se, Ingemar Ljungqvist – 5G är globalisternas nya vapensystem

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här