Året är 1536 och inkafolkets härskare Manco Inca Yupanqui som nu besegrats av de spanska conquistadorernas arméer flyr från imperiets huvudstad Cusco och grundar en ny stad, Vilcabamba. Inkaimperiet som redan försvagats inifrån genom inbördeskrig utplånas nu av Gonzalo Pizzarro. Men dynastin Manco Inca Yupanqui lyckas överleva ytterligare 36 år, varpå Vilcabamba sedan faller i glömska.

Mer än 370 år har passerat när Hiram Bingham från Yale University beslutar att ge sig av till Peru. Han påbörjar en äventyrlig resa från Buenos Aires till Cusco 1906 med förhoppningen om att hitta Vilcabamba, inkarebellernas sista tillflykt.

Framme i Abancay får han genom lokalbefolkningen tips om några ruiner i omgivningen, något som för honom till vad vi idag känner till som det arkeologiska komplexet i Choquequirao. Men Bingham var inte övertygad. Enligt hans förväntningar skulle det mytomspunna Vilcabamba ha varit ännu mer imponerande, och han planerar omgående en ny expedition för att hitta staden.

Albert Giesecke som var hans vän och vid den tiden rektor för universitetet i Cusco berättade om några mystiska inkaruiner i området. Resten är historia. Bingham når den 24 juli 1911 tillsammans med den lokala guiden Melchor Arteaga toppen av berget Machu Picchu och är helt övertygad om att ha upptäckt Vilcabamba. I boken The Lost City of the Incas beskrev han senare känslan av att ha upptäckt vad som för honom var den legendariska staden. Men istället var det i den heliga Urubamba-dalen ruinerna efter Machu Picchu, (”den gamla bergstoppen” som den kallades på Quechua-språket) han upptäckte.

Platsen finns numera med på UNESCOs världsarvslista och är belägen i ett bergsområde 2350 meter över havet cirka 80 km nordväst om Cusco. Stadens läge var länge en välbevakad hemlighet genom de branta klipporna som utgjorde ett naturligt försvar. När platsen övergavs förblev dess läge faktiskt okänt under fyra århundraden, skyddat av den frodiga vegetationen och praktiskt taget osynligt underifrån.

Templens gåta
Men varför bygga en stad på längst upp på en 2300 meter hög klippa längs med Andernas sluttningar? Och framför allt, är termen stad korrekt när man talar om Machu Picchu? Faktum är att de enorma stentrapporna och de gigantiska terrasserna förmodligen aldrig tillhört inkafolkets vardag utan i själva verket det handlar om ett enormt komplex med tempel, observatorier och överdådiga palats avsedda för den härskande klassen. Det finns också ett område där man ägnade sig åt jordbruk och hantverk, men det verkliga syftet med bosättningen är fortfarande ett mysterium.

Till de viktigaste platserna i Machu Picchu hör Stora torget byggt på terrasser och i olika nivåer, Soltemplet, Kungapalatset  som representerar den första ingången till staden samt Heliga Torget, vilket omfattar två av de tre största byggnaderna: De tre fönstrens tempel och Det stora templet.

I ytterst i den västra delen av platsen finns också den gåtfulla stenen kallad Intihuatana, vilket betyder ”stolpe för att binda solen”. ”

Text: Roberto La Paglia & Massimo Bonasorte

Läs mer på arcana.se, Inkafolkets guld och det gåtfulla Machu Picchu – Den dolda staden

arcana