John Loftus är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument. När John Loftus började gå igenom de hemligstämplade filerna i arkiven om landets affärer under 1900-talet upptäckte han att USA hade sponsrat både Stalin, Hitler och arabiska terrorgrupper, och kunde bekräfta vad professor Antony Sutton många år tidigare sagt i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper. (1)

Loftus berättar i sin
avslöjande bok ”America’s Nazi Secret: An Insider’s History” om hur några av USA:s mest kända familjer skapade eller ökade sina förmögenheter genom finansiering av bland annat Hitler. ”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus och avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ägdes järnvägsmonopolet i USA av Edward Harriman, oljemonopolet av John Rockefeller och stålmonopolet av Andrew Carneige, (som sen sålde det till JP Morgan) Deras system av prisöverenskommelser gjorde att de blev kända som rövar