John Loftus är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument. När John Loftus började gå igenom de hemligstämplade filerna i arkiven om landets affärer under 1900-talet upptäckte han att USA hade sponsrat både Stalin, Hitler och arabiska terrorgrupper, och kunde bekräfta vad professor Antony Sutton många år tidigare sagt i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper. (1)

Loftus berättar i sin
avslöjande bok ”America’s Nazi Secret: An Insider’s History” om hur några av USA:s mest kända familjer skapade eller ökade sina förmögenheter genom finansiering av bland annat Hitler. ”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus och avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ägdes järnvägsmonopolet i USA av Edward Harriman, oljemonopolet av John Rockefeller och stålmonopolet av Andrew Carneige, (som sen sålde det till JP Morgan) Deras system av prisöverenskommelser gjorde att de blev kända som rövarbaronerna och Ted Roosevelt försökte begränsa deras vinster genom att införa antimonopol och antitrustlagstiftning. Emellertid lyckades rövarbaronerna muta medlemmar av kongressen och via Web-Pomerene Act, ett kryphål från 1918 som tillät karteller och monopol utanför USA:s gränser, kunde de fortsätta sitt roffande. Loftus skriver:

”Detta kryphål i lagen släppte rövarbaronerna lösa att jaga i en hjälplös värld som redan härjats av den mänskliga och finansiella kostnaden för första världskriget”.

Averell Harriman, son till den store järnvägsmagnaten och under många decennier ett viktigt sändebud för eliten, bröt mot lagen genom att i hemlighet finansiera bolsjevikerna medan de vitryska trupperna (officiellt stödda av USA och England) fortfarande slogs mot kommunisterna efter tsarens fall. Harriman mutade Lenin att låta honom ta över tsarens karteller som exporterade järnmalm och andra råvaror och transporterade sedan de ryska råvarorna till sina tyska partners, däribland Fritz Thyssen som senare skulle komma att bli en viktig sponsor för Adolf Hitler och nazisterna.

Loftus skriver om hur Rockefellers jurister, bröderna John och Allen Dulles från advokatfirman Sullivan and Cromwell, medvetet och systematiskt hjälpte till att ruinera den tyska ekonomin med hjälp av det förnedrande Versaillefördraget 1919. (2) Eftersom den tyska valutan var nästan värdelös efter första världskriget kunde Rockefellers och andra lätt köpa upp tyska företag billigt. I takt med att fattigdomen och misären i Tyskland ökade fick nazisterna med tiden det folkliga stöd de suktat efter då ilskan över de allierades krav var stor hos tyskarna. Det hela förvärrades efter börskraschen 1929 då USA krävde in pengar från Tyskland.

År 1931 skapades BIS, Bank for International Settlements (Den Internationella regleringsbanken), även kallad bankernas bank och en nyckelfigur i den var den tyske bankiren Hjalmar Schacht som också var en av Hitler´s sponsorer. Schacht var i hemlighet lierad med Bank of Englands chef Montague Norman och planen gick nu ut på att inrätta en internationell penningkartell av privata finansintressen som skulle dominera inte bara Europa utan även resten av världen och nu la man grunden för nästa världskrig genom att via BIS pumpa in gigantiska summor i Hitlertyskland. (3)

Den 4 januari år 1933 så bjöd en grupp industrialister tillsammans med bröderna Dulles in Hitler till ett möte vid brittiska Schroeders bank och erbjöd sig att finansiera honom. Ett av kraven var att Hitler lovade krossa de fackliga organisationerna och strax efter valsegern i januari 1933 tog nazisterna över fackföreningsrörelsen.(4) Snart följde massarresteringar av kommunister och socialister, förföljelse av oliktänkande, judar, homosexuella och andra minoriteter. Inom några år skulle Hitlers dröm om ett tusenårigt renrasigt rike och bankirernas egna planer leda till ett vansinnigt världskrig där över 50 miljoner dödades och ännu fler skadades.

För den rådande eliten inom finans
– och affärsvärlden var det hela dock bara ”business as usual” och man fortsatte håva in via den blomstrande krigsindustrin samtidigt som man lade upp planerna för att efter kriget forma de traumatiserade massornas sinnen i ”rätt” riktning, väl medvetna om att ju mer stressade folk är desto lättare är det också att styra och kontrollera deras tänkande och handlande. Eliten kunde i vanlig ordning också vara fullt förvissad om att få helhjärtat stöd från de psykopater man kunde rekrytera inom både underrättelsetjänsten och militären. Ett tydligt exempel på mentaliteten hos de här människorna hittar vi i följande motbjudande citat från 1945 av general Curtis LeMay:

”Det finns inga oskyldiga civila så det stör mig inte särskilt att döda oskyldiga som kommer i vägen”. (5)

Allen Dulles, (som då var CIA-chef) och hans assistent Richard Bissell skulle 1961 sparkas från sina poster av John F. Kennedy, ” en av få presidenter som inte låtit sig styras av eliten och som också fick betala för det. Alla som innehaft posten efter honom har i mer eller mindre hög utsträckning lydigt spelat med i sina sponsorers och härskares önskningar och Obama är inget undantag. (6)

För att återgå till John Loftus så berättar han också om hur finansieringen från väst redan för över 50 år sedan lade grunden för de extremistorganisationer vi idag ser i Mellanöstern. ”Jag kunde inte tro mina ögon”, sa Loftus i en av radiointervjuerna som gjordes med honom ang