Olle Johansson är docent och tidigare universitetslektor på Karolinska Institutet, samt gästprofessor och adjungerad professor på Kungl Tekniska Högskolan, inom ämnet basal och klinisk neurovetenskap. Han har sedan många år arbetat med forskning inom människans centrala och perifera nervsystem, alltså hjärna, ryggmärg och de perifera nerverna ute i vår kropp, samt deras innehåll av olika signalsubstanser, såsom neuropeptider, alltså korta kedjor av aminosyror. Olle har även undersökt hur huden samt andra organ påverkas av olika typer av strålning.

Han har forskat på elöverkänsliga människor och hur elektromagnetiska fält, mikrovågsstrålning och strålning från bildskärmar påverkade deras symptom. Olle Johansson har även forskat på hur bakterier, växter och djur påverkas på olika sätt av den allt mer ökande strålningen från alla nya tekniska produkter som vi använder oss av idag. Mobilindustrin samt konsumenterna driver idag på utvecklingen av ett alltmer snabbare Internet och effektivare mobilteknik. Detta gör att vi utsätts för mer strålning eftersom varje överförd databit är ett litet paket av energi.