Vi var mycket hedrade av att bli inbjudna att rapportera om läkaruppropets konferens om corona och pandemin som hölls den 21-22 januari i Stockholm.

Under eventet hade jag möjlighet att prata och göra intervjuer med flera av talarna och även med personer från olika alternativmedia samt publik. Det är tydligt med ett event som detta att alla är på samma sida. Reportrar, talare och besökare delar samma längtan efter att sanningen bakom corona-pandemin skall komma ut. Större än det är att vi även delar en förståelse att den enda förklaringen till att nyhetskanaler, regeringar och myndigheter inte har belyst problematiken med de farliga och ineffektiva vaccinerna endast kan bero på en sak. Att vi har en genomgående global korruption.

Mitt mål har länge varit att skapa en internationell global motståndsrörelse. En rörelse som kan stå upp för mänskliga rättigheter och begränsa globalisternas framfart. För att skapa en sådan rörelse så måste vi hitta tydliga strategier för att hantera desinformation, interna stridigheter och ledarskap. Många av mina frågor i intervjuerna riktar in sig på att undersöka dessa frågor och min slutsats är att det finns en stark förståelse för vad vi behöver göra för att skapa en start folkrörelse och denna konferens känns som ett startskott.

Dr. Malone Beskriver hur vaccinationsskadade blir utsatta för hån och psykisk terror när de söker hjälp vilket han anser vara djupt tragiskt. Dr Malone uttrycker att kontrollerad opposition är en självklar del av vår rörelse, han påpekar dock att det traditionellt är ett större problem att rörelser splittras genom att ledare blir falskt anklagade för att vara kontrollerad opposition. Infiltratörer är i hans mening ofta dessa personer som anklagar andra. Jag frågar även om mRNA vaccinet kan vara självreplikerande och på så sätt spridas bland icke-vaccinerade vilket Dr. Malone säger är möjligt idag. Jag frågar även om exotiska komponenter i vaccinet som t.ex nano-teknologi. Dr. Malone anser att man inte ska misskrediterade forskare som hittat sådana fynd, men poängterar att han själv tror att dessa fynd troligen är felaktiga och beror på bristande tillgång till vaccin-prover och bristande expertis för att göra bedömningar runt vad det är man ser.

Dr. Ryan Cole anser att det inte finns några nano-chip eller grafen-oxid i vaccinerna. Han har studera många prover och säger att det inte stämmer. De flesta som påstår att de hittar dessa exotiska saker inte har kunskap att avgöra vad de ser. Han påstår även att den magnetiska effekten som vi sett inte har med vaccinering att göra. Han tycker att vi måste fokusera där vi har mest erfarenhet istället för att nybörjare och hobby-forskare sprider sensationella påståenden. Att fokusera på dessa saker är en slöseri på vår energi. Vi måste fokusera på det viktiga som korruption inom organisationer som tar vår frihet. Vi måste lösa det genom olika lagliga processer. Vi måste hålla ihop som rörelse och respektera att vi alla har olika idéer.

John Steppling som har bakgrund i Hollywood ser att artister ofta är med i propagandakampanjer istället för att vara med i motståndsrörelsen, som vi annars har sett historiskt. Han ser att artister idag ofta är utbildade och finansierade av samma organisationer som vi egentligen måste stå upp mot vilket gör dem medberoende. Han ser att storföretagen är de som tjänar på pandemin.

Jessica Rose ser att de flesta förstår i sitt hjärta att det pågår någonting som är fel i världen. Dock så kan de inte uttala sig helt ärligt och uttrycka att det är någonting fel, någonting som verkligen behövs göras. Jag frågar huruvida det är möjligt att vaccinet kan vara utvecklat långt i förväg eller om det faktiskt har påskyndats fram så snabbt som det påstås. Hon tycker att det är möjligt att man faktiskt har skapat detta i förväg medvetet då det är mycket komplicerat, men påpekar även att hon inte vill spekulera. Vi har fakta om felaktigheter som vi kan peka på som vi vet så spekulation behövs inte. Det troligaste anser hon dock vara att det handlar om att tjäna pengar.

Andreas Sidkvist som är partiordförande för MoD får också frågan om exotiska tillsatser i vaccin. Han anser att vi måste vara öppna för alla olika teorier och att det inte hjälper om man försöker begränsa debatten. Det viktiga är att vi är tydliga med att påpeka att det endast är teorier och inte sanningar. Att ha ett öppet sinne och inse att allt kan finnas i dessa vacciner, även otroliga saker.

De strategiska nycklar jag har tagit ut från mina intervjuer från helgen är:

Vi måste våga berätta vad vi tror på och längtar efter. Vi måste sprida en kultur av mod där vi står för vad vi tror på och inte vara rädda för konsekvenser. Om alla berättar för våra arbetskamrater att vi inte tror att t.ex. munskydd fungerar eller att pandemin används som ett politiskt verktyg så skulle förståelsen för hur utbrett detta missnöje är snabbt spridas. Det skulle i sin tur hjälpa andra att våga säga sin sanning. Vi kan skynda på detta genom att prata om det istället för att tiga samtidigt som vi är ödmjuka. Vi behöver inte övertyga någon, bara berätta vad vi tror själva.

Vi bör fokusera på det som vi vet och har bevis för. Det finns så mycket tydliga bevis för korruption och olagligheter att vi redan nu kan fokusera på det vi har och påbörja rättsprocesser och rikta vår folkrörelse på det. Det finns dock många teorier som det spekuleras om och med all rätt bör vi ha utrymme och acceptans för dem hur otroliga de än låter för dig. Det viktiga är att vi respekterar varandra. Vi kan uppmuntra andra att hålla fokus på det som vi faktiskt vet i första hand och vara ytterst ödmjuka när vi spekulerar om olika teorier.

Vi behöver hålla samman i vår rörelse. Att sprida rykten om att vissa personer är kontrollerad opposition gör ingen nytta. Det skapar endast ett energislöseri och skapar tvivel i rörelsen. Vi måste agera hedervärt mot alla oavsett om de är galna eller till synes försöker att sabotera. Det är dock ett faktum att ledare från den kontrollerade oppositionen kommer att kliva fram. Lösningen är att vi inte överhuvud taget accepterar någon som ledare och istället försöker att vaska fram en grundläggande genomgående strategi som vi alla kan verkställa själva i mindre grupper oberoende av ledare.

Jag har även gjort ett reportage där jag klippt det viktigaste från alla intervjuer jag gjort:

Reportage

Mikael Cromsjö

Intervjuer och idéer från läkaruppropets konferens

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här