Den irländske läkaren och mikrobiologen Marcus de Brun har uttryckt att han ”inte skulle ge genetiska vaccin till ett friskt djur eller en frisk människa”.

Efter att nyligen ha uttalat mig offentligt att jag inte skulle ge ett genetiskt vaccin till ett friskt djur eller en frisk människa, har jag blivit ombedd av vänner (och ovänner) att klargöra detta uttalande. Min avsikt är att försöka göra det här.

För närvarande finns vacciner producerade av fyra företag tillgängliga på den europeiska marknaden. Alla är ”genetiska vacciner” som består bland annat av syntetiskt DNA eller RNA som finns i ett membran eller skal. När det gäller konstruktion och utseende liknar vaccinet väldigt mycket SARS-CoV-2 viruset som är orsak till covid-19. Vaccinet vinner inträde i mänskliga celler genom en process som är nästan identisk med det sätt på vilket ett virus brukar få tillgång till värdceller. Denna process kallas “transfektion“.

Dessa vacciner fungerar genom att antingen införa DNA eller RNA i värdceller. Det genetiska materialet instruerar sedan värdcellerna att tillverka en del av coronaviruset (spikproteinet) som sedan släpps ut i blodströmmen eller vävnaderna, där spikproteinet utlöser ett immunsvar. Efter denna immunsvarsreaktion kommer den vaccinerade individen att behålla viss immunitet och kommer att ha antikroppar och vita celler som skall kunna känna igen covid-19 och dessutom attackera innan det kan orsaka allvarlig infektion.

Astra Zeneca och Johnson & Johnson-vaccinerna är DNA-vacciner som transfekterar DNA i kärnan hos värdceller. Pfizer- och Moderna-vaccinerna är RNA-vacciner vilka transfererar RNA i cytoplasman hos värdceller. Den initiala processen är dock densamma, att mänskliga celler tar upp syntetiska virala gener, dessa gener leder sedan cellerna att börja tillverka spikproteinet från covid-19. Cellerna släpper därefter ut det begynnande spikproteinet i blodomloppet eller vävnaderna, där det då kommer att fungera som ett “traditionellt vaccin”.

I princip är skillnaden mellan genetiska vacciner och traditionella vacciner att traditionella vacciner involverar en person som injiceras med avdödat eller inaktivt virus eller spikprotein, som skall få vårt immunsystem att reagera. Vart och ett av dessa nya genetiska vacciner sätter emellertid in genetiskt material i mänskliga celler. Dessa syntetiska gener “kapar” sedan cellerna eller “omvandlar” dem för att tillverka och frigöra spikproteinet. Genetiska vaccin gör inte jobbet, våra egna celler är programmerade att göra jobbet istället, en process helt annorlunda än den för ett traditionellt vaccin.

Ut med det gamla …

För första gången i min medicinska karriär, cirka tjugo år, presenteras jag med en uttalad nödvändighet att behöva vaccinera unga friska människor med experimentella vacciner mot en sjukdom som medför liten eller ingen risk att orsaka livshotande eller allvarlig långvarig sjukdom.

Unga sjuksköterskor, medicinsk personal och vårdpersonal, pressas till att ta ett vaccin som de förmodligen inte behöver, trots att nästan alla patienter under deras vård blivit vaccinerade. Nu testas genetiska covid-19-vacciner på barn så unga som sex månader gamla.

Läs mer på nyadagbladet.se, Mikrobiolog: Friska människor behöver inte genetiska vaccin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här