Island folkomröstade mot bankpaketet, Irland nästa!

island Islands lösning

I folkomröstningen om Icesavelagen den 9/4 sade islänningarna nej till att betala förlusterna för bankerna med skattebetalarnas pengar. Varje land för sig måste stå för insättargarantin, så nu när islänningarna sagt nej garanteras insättningarna för privatpersoner som sig bör av holländska och brittiska myndigheterna.

Insättargarantin var dessutom helt perverterad. Eftersom bankerna hade tillåtits även hålla på med spekulation, vilket var emot förutsättningen för att bankerna skall åtnjuta statlig garanti när insättargarantier infördes genom först Glass-Steagall-lagen i USA 1933 och sedan i resten av världen. I Icesavebanken var spekulationen så omfattande, att den närmast var som en privat kassa för ägarnas och deras närstående vänners helt vilda spekulationsaffärer. Med det isländska beslutet banas nu väg för att bankdelningslagen skall återupprättas för att insättargarantierna skall gälla i fortsättningen.

Island har visat sin suveränitet mot hela det angloholländska globaliserade finanssystemet. Det bådar gott även för för Irland, där oppositionen nu också kräver en folkomröstning om det monstruösa påtvingade EU/IMF lånet, som skall belasta irländska folket i generationer för att betala bankernas gigantiska spekulationsförluster.

Originalartikel

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here