Ett särskilt ”vaccinationspass” kommer att ge israeler som låtit sig injiceras tillgång till allt ifrån gym, hotell, biografer och restauranger – medan icke-vaccinerade kommer att fortsätta vägras tillträde.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu deklarerade nyligen att de israeler som tagit två doser av coronavaccinet kommer att tillåtas vistas i allmänna utrymmen, besöka gym och hotell eller gå på fotbollsmatcher. De som däremot inte vill vaccinera sig kommer tvingas genomlida fortsatta restriktioner och begränsningar av sina friheter och kommer inte få besöka dessa platser.

Läs mer på nyadagbladet.se