Enligt Corriere della Sera förbereder Italiens hälsominister Beatrice Lorenzin ett lagförslag som kräver obligatorisk vaccinering för att få gå i skolan. Regeringskansliet Palazzo Chigi förnekar dock att det är aktuellt. Hälsoministern tonar ner saken och menar att man måste se över frågan då allt fler föräldrar vägrar vaccinera sina barn på grund av rädsla för biverkningar. Uppenbarligen planerar man för en sådan lag.

Precis som i andra länder har Italien haft utbrott av mässlingen. Skulden läggs på de som vägrar vaccinering men det är en haltande förklaring. Teorin om flockimmunitet gäller främst i en naturlig miljö utan vacciner och över tid med cykler av sjukdomsutbrott. Efter ett par år förlorar vaccinationer effekt varför antalet unga som har ett fullgott skydd mot mässlingen av vaccination är betydligt lägre än vad som görs gällande och hela generationer går utan naturligt skydd. Den som haft mässlingen är dock immun för livet.

Oron för vaccinering är berättigad. Sett ur ett större perspektiv kan det på goda grunder anses vara ett hot mot folkhälsan. USA som använder fler vacciner än i Sverige kan stå som modell för en sannolik utveckling.

Enligt CDC (amerikanska Folkhälsomyndigheten) har 1 av 68 amerikanska skolbarn autism. Beräkningar visar att det år 2030 kommer vara 1 av 2. Vetenskaplig fakta och tusentals vittnesmål visar att vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är en trolig orsak.

Västvärlden blir allt sjukare. Cancer, diabetes, allergier, neurologiska problem, psykisk ohälsa, m m, ökar i takt med allt fler vacciner. Även om det kan existera flera orsaker och samverkande faktorer, i en övrigt förgiftad omvärld, finns anledning att spekulera kring ett samband med vacciner när fakta leder oss till den slutsatsen.

Källor

Vaccini, Lorenzin: in discussione il decreto per l’obbligo a scuola

Vaccini, Lorenzin: «Emergenza generata dalle fake news»

palbergstrom.com