Bilderberggruppen ligger bakom terrorism med strategin att skapa en upplevelse av konflikt. Det hävdar italienska domaren och före detta utredaren Ferdinando Imposimato i en intervju i Articolo Tre. Han har funnit dokument som visar detta.

Uppgiften styrker tidigare vittnesmål och information som visar att en elit av människor i främst väst återkommande träffas för att lägga upp gemensamma strategier med målet att skapa en global världsordning med en världsregering.

Utan att veta antar jag att många deltar med tron att målet är gott och att ändamålet helgar medlen. Vittnesmål och annan information visar dock att de är vilseledda. Målet är inte gott vilket dådet den 11 september 2001 med efterföljande krig visar med all tydlighet.

Domare Imposimato säger sig ha återkommande telefonkontakt med italienska valets succépolitiker Beppe Grillo från partiet Movimento 5 Stelle. Vi kan därmed anta att detta är något som det talas om på högsta nivå.

Ledande svenska politiker och industrialister brukar delta i de årliga möten som Bilderberggruppen har. Några som deltagit under årens lopp är Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Maud Olofsson, Olof Palme, Michael Treschcow, Marcus Wallenberg och Herbert Tingsten. Jag hoppas det kommer visa sig att svenskar som deltagit i Bilderberggruppens möten arbetat för den goda sidan.

Mycket talar nämligen för att ett drastiskt maktskifte är på väg i världen där goda krafter som är trötta på skapad terrorism, krig, ekonomisk brottslighet i staters namn, geoengineering som förstör vårt klimat, med mera, arbetar för att skapa fred och frihet för jordens folk. Att detta kommer fram nu är inte en slump utan ett tecken på vad som snart kommer ske. Det ryktas om att flera deltagare i Bilderberggruppen kan vänta sig arresteringar och åtal. Förhoppningsvis är det en korrekt iakttagelse.

palbergstrom.com