Italien planerar ett omfattande vaccinationsprogram som går vid namn PNPV. Barn som inte tagit samtliga vaccin i detta program kan t.ex förbjudas att gå i skolan. Även de läkare som inte ger barn alla vaccin kan komma att straffas rättsligt om de inte injicerar alla barn enligt programmet.

Men nu har det visat sig att flera drivande bakom själva PNPV-vaccinationsprogrammet är djupt involverade i läkemedelsindustrin. En av grundarna till det här programmet, Sergio Pecorelli, har nyligen fått sparken av sin arbetsgivare AIFA (motsvarande svenska hälsovårdsmyndigheten eller dylikt) för att ha emottagit mutor från Sanofi Pasteur, ett stor läkemedelsföretag som fokuserar på tillverkning av vacciner.