Jacob Nordangård berättar om sin bok ”Den globala statskuppen”. Han tar upp den ”fjärde industriella revolutionen” som är en av hörnpelarna i ”the great reset” vilken lanserades av World economic forum i början av pandemin. Man sa då att covid-19 skulle tas som avstamp för en total förändring av världen.

Förändringen skulle innebära att vi går över till elektronisk kommunikation istället för att mötas öga mot öga. Vi ska övergå till inköp på nätet istället för att handla i butik med kontanter, dvs just de förändringar som också har genomförts under pandemin.

När folk går över till att göra sitt jobb hemifrån blir det också möjligt att göra samma jobb från andra platser. Detta öppnar för global konkurrensutsättning av tjänster på samma sätt som redan har skett för produkter som idag kan produceras där det är billigast. Ett nästa naturligt steg är att byta ut de som arbetar på distans med artificiell intelligens som gör samma jobb.

Jacob Nordangård menar att alla dessa förändringar också har diskuterats och finns beskrivna i de scenarioövningar som har skett innan pandemin startade, såsom ”event 201”.

En viktig komponent i den fjärde industriella revolutionen är också det som kallas internet of things, IoT, vilket medför att många miljarder föremål blir uppkopplade och rapporterar upp till olika system om vad som händer.

Denna omfattande insamling av information kan komma att missbrukas på sätt som vi inte kan föreställa oss. I stort sätt allt vi gör vid våra datorer kan registreras och lagras. Vi vet inte hur länge. Vi borde fråga oss hur etiken ser ut hos de bolag som samlar in informationen.
Google hade tidigt som slogan ”don’t be evil” vilket motiverades av att de insåg problemet och ville undvika att hamna snett. Men Google beslutade sig för att ta bort denna ledstjärna ur sina styrande dokument år 2018.

Han går vidare in på agenda 2030 som Jacob menar kan beskrivas som en modern variant på socialism. En massa goda ambitioner som kommer kräva att man tar ut skatter för att genomföra målen och nå den utopi som beskrivs. Man måste också införa en omfattande kontroll och styrning av medborgarna. Idag har detta blivit en omfattande verksamhet hos våra myndigheter, även de myndigheter som inte har någon direkt koppling till målen.

Den fjärde industriella revolutionen med sina verktyg för övervakning och styrning blir enligt Jacob ett medel för att genomföra agenda 2030.

Här kommer vi in på det märkliga faktumet att de stora globala bolagen och de internationella finansintressena börjar förespråka socialism, vilket hänger ihop med deras intresse för att få del av de insamlade skatterna.

swebbtv.se, Jacob Nordangård om den globala statskuppen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här