Om du eller någon du känner behöver en blodtransfusion, var noga eftersom blod taget från personer som har vaccinerats mot covid-19 kan vara dödligt.

Japanska forskare varnade denna vecka för att risken med att använda blod från mottagare av mRNA-covid-vacciner kan leda till dödliga effekter. De uppmanar myndigheterna att vidta omedelbara åtgärder för att skydda den globala blodförsörjningen.

”Blod som är kontaminerat med prionliknande strukturer från spikproteinet ökar risken för att inducera dödliga neurodegenerativa sjukdomar hos mottagarna,” varnar Dr. Joseph Mercola.

”Den potentiella överföringen av skadliga proteiner genom exosomer (’shedding’) och risken för autoimmuna sjukdomar på grund av vaccinernas mekanism och komponenter som lipidnanopartiklar (LNP) är andra stora bekymmer.”

Några av idéerna som forskarna kom fram till för att undvika spridning av kontaminerat blod är att bättre fråga ut donatorer samt kräva uppehållsperioder efter injektion för att säkerställa att donerade blodprodukter är säkra att använda.

”Forskarna förespråkar omfattande testning av både vaccinerade och ovaccinerade individer för att bedöma blodprodukternas säkerhet och föreslår att kassera blodprodukter kontaminerade med spikproteiner eller modifierat mRNA tills effektiva borttagningsmetoder har utvecklats,” skriver Dr. Mercola vidare.

Acceptera endast rent blod för din transfusion

För sin forskning genomförde japanska forskare en rigorös skade-nyttaanalys av att använda vaccinerat blod för transfusioner med tanke på de många allvarliga hälsoskador som rapporteras.

Meta-analysen innehåller detaljer om hur felveckade proteiner direkt kan orsaka neurodegenerativa tillstånd som Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) hos människor, vilket resulterar i allvarliga hjärnförändringar.

Prionsjukdomar börjar smått med en lång inkubationsperiod. Därefter börjar de snabbt utvecklas och resulterar i hög dödlighet.

Om det är sant att prionsjukdomar kan spridas genom kontaminerat blod, är det ett allvarligt problem att fortsätta använda donerat blod från personer som har blivit fullt vaccinerade enligt statliga och privata riktlinjer.

”Nuvarande blodscreeningsprocesser testar inte specifikt för prioner, delvis eftersom prionsjukdomar är sällsynta och delvis på grund av de tekniska utmaningarna i att upptäcka prioner i låga koncentrationer,” förklarar Dr. Mercola.

”Om spikproteiner med prionliknande egenskaper finns i blodet hos covid-vaccinerade individer, kan befintliga blodsäkerhetsprotokoll vara otillräckliga för att förhindra överföring.”

Som vi nu vet, ju fler doser av covid-vaccin en person får, desto större är risken för att bli sjuk och utveckla antikroppsberoende förstärkning (ADE), vilket i princip är ett annat namn för AIDS eller autoimmun sjukdom.

Vissa personer som får infusioner av kontaminerat blod kan också utveckla blodproppar eller amyloida aggregat om deras immunsystem är för svagt för att neutralisera alla spikproteiner.

Ett annat allvarligt problem är risken för att utveckla kronisk inflammation och immun dysfunktion på grund av ett överskott av IgG4-antikroppar, som tenderar att produceras i stora mängder efter covid-injektioner.

De japanska forskarna varnar också för RNA-pseudouridylering som leder till ramskiftning.

”Även om ett ramskiftsprotein inte är giftigt, måste det vara främmande för kroppen och kan orsaka autoimmun sjukdom,” varnar deras artikel.

”Dessutom är LNP i sig mycket inflammatoriska substanser … LNP har visat sig ha starkare adjuvanseffekt än de adjuvanser som används i konventionella vacciner, och det finns också oro för autoimmuna sjukdomar till följd av denna aspekt.”

Teamet drog slutsatsen att alla genbaserade ”vacciner” måste stoppas omedelbart, följt av lanseringen av en rigorös skade-nyttaanalys av vaccinerna.

Hela den globala blodförsörjningen är kontaminerad med mRNA-”vacciner” för COVID.

naturalnews.com, Japanska forskare säger att det krävs brådskande åtgärder för att rena blodbanker förorenade med mRNA-vaccin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här