Forskarna vid University of Tokyo och Nagoya Institute of Technology har har med hjälp av högtalare lyckats skapa akustisk levitation med vilken de kan förflytta objekt i alla tre dimensioner.

Enligt en gammal berättelse från Sverige och Tibet kunde grupper av munkar med blåshorn förflytta stora stenblock. Två svenskar vid namn Doktor Jarl och Henry Kjellson som var ingenjör sägs ha bevittnat fenomenet åren runt 1939 i Tibet. Kjellson utförde en detaljerad undersökning som beskriver hur 200 munkarna placerade sig och använde ljudkällor för att transportera stora objekt.

Läs mer på newsvoice.se