Över elva tusen anmälningar har inkommit till JO från allmänheten mot införande av covidpass i Sverige, men dessa kommer inte ens att utredas. JO motiverar detta med att klagomålen riktades mot Folkhälsomyndigheten, som man anser gjort helt rätt enligt gällande lagar.

Sedan regeringen, på Folkhälsomyndighetens begäran, infört medicinsk apartheid i Sverige genom att implementera covidpass, har Justitieombudsmannen (JO) fått in tusentals anmälningar från allmänheten. På två veckor fick man in lika många anmälningar som man normalt ser på ett helt år. Anmälningarna har riktats mot både regeringen och Folkhälsomyndigheten där man i stor utsträckning pekat på att passen strider mot de grundlagsbefästa fri- och rättigheterna för svenska medborgare.

Nu har JO dock beslutat att inte ens utreda anmälningarna, skriver man i ett pressmeddelande. Där menar man att myndigheten inte har någon befogenhet att granska regeringen eller statsråden.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här