John F. Kennedys tal den 27 April 1961 om riskerna med hemliga sällskap.

Kennedymordet The Bush Connection

I detta tal så tar JFK upp riskerna med hemliga sällskap under 19 minuter. För alla samhällspolitiskt intresserade är det rekommenderat att höra detta tal och ta ställning till varför och vad John F. Kennedy varnar för.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here