I detta tal så tar JFK upp riskerna med hemliga sällskap under 19 minuter. För alla samhällspolitiskt intresserade är det rekommenderat att höra talet och ta ställning till varför och vad John F. Kennedy varnar för.