Hemundervisning – där föräldrarna själva undervisar sina barn i skolämnena – är den snabbast växande skolformen i västvärlden med miljontals utövare i framförallt USA. Tvärt emot vad man kan tro är hemundervisning förbluffande effektivt. Forskningen visar att hemundervisade barn når lika bra eller bättre resultat, både kunskapsmässigt och socialt, än skolbarn. Nya utvecklingspsykologiska modeller kan dock förklara varför pedagogiskt oskolade föräldrar lyckas bättre med att undervisa sina egna barn, än vad professionella lärare gör i skolmiljö med andras barn. Hemundervisning är tillåtet i de flesta västländer, inklusive våra nordiska grannländer. I flera svenska kommuner är dock hemundervisning i praktiken förbjudet, i analogi med Tyskland och dess skollag från 1938. När ska svenska familjer få samma rättigheter som familjer i andra demokratier?

Jonas Himmelstrand är styrelseordförande i Rohus.nu, styrelseledamot i Haro.se, chef för tankesmedjan Mireja. Internationellt eftersökt talare om svensk familjepolitik. Gift med Tamara och har tre barn. Driver egen konsultbyrå.

Talet framfördes på Freedomfest Stockholm 2011-05-14

Jonas Himmelstrand – Hemskolning i Sverige

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här