Judicial Watch har tagit emot 2369 sidor med dokument från National Institutes of Health (NIH) som avslöjar över två dussin fall med forskning i USA kring DNA- eller RNA-molekyler som kan replikera i en levande cell. Detta utan vederbörligt godkännande och i strid med NIH:s riktlinjer.

Dessa riktlinjer kräver att alla betydande problem, kränkningar eller betydande forskningsrelaterade olyckor och sjukdomar rapporteras till NIH inom 30 dagar. Dokumenten visade att forskningen, som inträffade vid biosäkerhetsnivå 1/2/3 laboratorier, ledde till dussintals farliga missöden, olyckor och spill.

Detta är oroande och måste få ett stopp då allt tyder på att SARS-CoV-2 utvecklades i ett labb i Kina, USA eller möjligen Ukraina och släppts ut medvetet. Visserligen relativt harmlöst och med fungerande men