13 aug 2021 föll ett historiskt och viktigt domslut gällande elektrosmog och myndigheternas uteblivna ansvarstagande. Rättegången och inblandade parter är från USA, men berör även resten av världen.

Åtalet riktar sig framför allt mot myndigheten Federal Communications Commission (FCC) som har störst ansvar i många av sakfrågorna.
Åtalet grundar sig på förlegade och orimliga gränsvärden samt att FCC ignorerat vetenskapliga bevis för elsmog-skador och påverkan på miljö/natur. [1]

Domstolen dömde FCC att …
1) ge en rimlig förklaring till varför de har kvar förlegade procedurer och gränsvärden,
2) ta tag i elsmogpåverkan på barn och långtidsexponering samt den konstanta närvaron av trådlös apparatur,
3) ta tag i påverkan på miljö/natur.