13 aug 2021 föll ett historiskt och viktigt domslut gällande elektrosmog och myndigheternas uteblivna ansvarstagande. Rättegången och inblandade parter är från USA, men berör även resten av världen.

Åtalet riktar sig framför allt mot myndigheten Federal Communications Commission (FCC) som har störst ansvar i många av sakfrågorna.
Åtalet grundar sig på förlegade och orimliga gränsvärden samt att FCC ignorerat vetenskapliga bevis för elsmog-skador och påverkan på miljö/natur. [1]

Domstolen dömde FCC att …
1) ge en rimlig förklaring till varför de har kvar förlegade procedurer och gränsvärden,
2) ta tag i elsmogpåverkan på barn och långtidsexponering samt den konstanta närvaron av trådlös apparatur,
3) ta tag i påverkan på miljö/natur.

Bild från ehtrust.org

Så vad innebär denna juridiska seger?
FCC tvingas inte till snabba och radikala förbättringar av exponeringen, men de tvingas till andra åtgärder som kan leda till just detta.
De radikala åtgärder som länge efterfrågats (och verkligen behövs) har nu mycket bättre förutsättningar att kunna genomföras.
Då hela telekomindustrin i USA samt FCC har en stark inverkan globalt kommer detta domstolsbeslut att gynna övriga världen också. [2]

Men nu behöver vi smida medan järnet är varmt (nyttja det gynnsamma läget) – vilket också flera av vinnarna sade efter rättegången. [1]
Uppmärksamma folk om detta, hör av er till svenska myndigheter för en extra press nu samt ställ konsumentkrav till telekomindustrin. [3]
Här är fler ex på vad man kan göra.

Detta var en moralisk seger (inte bara en juridisk) för alla oss som kämpar för strålsäkerhet. Ett extra tack till folket bakom rättegången. [1]

Av: Jimmy Lindsjö

 

1] EHT Wins in Historic Decision, Federal Court Orders FCC to Explain Why It Ignored Scientific Evidence Showing Harm from Wireless Radiation – Environmental Health Trust (ehtrust.org)

2] De ansvariga – fem G & el-smog (wordpress.com)

3] Att engagera sig – fem G & el-smog (wordpress.com)

Originaltext: femgeko11.wordpress.com, Juridisk och moralisk seger för strålsäkerhet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här