Juristen och public affairs-rådgivaren Daniel Claesson konstaterar att den fria åsiktsbildningen hotas av så kallad”cancel culture”som tystar ner människor som går mot strömmen. Claesson efterlyser därför nu en uppdaterad form av juridiska straffpåföljder som ett medel för att stoppa denna typ av åsiktsförföljelse i Sverige.

Claesson pekar som utgångspunkt på att rätten till fri åsiktsbildning är en grundbult i Sveriges statsskick och hänvisar till grundlagens formulering om att ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Åsiktsbildningen värderas alltså mycket högt i vårt land. Den nämns till och med före rösträtten, som oftast brukar beskrivas som demokratins grundbult,” konstaterar han i en debattartikel i Dagens Juridik.

Juristen menar att den rådande samhällsutvecklingen är djupt bekymmersam och noterar att även om alla formellt har rätt till sina åsikter om vårt samhälle, så är verkligheten i praktiken en annan – exempelvis i och med att många riskerar att förlora sina jobb om man uppdagas ha fel åsikt.

Det handlar om vad som med amerikansk terminologi kallas ”cancel culture” eller deplatformering. Det är drev mot personer i syfte att de inte bara ska tystas utan även straffas, genom att förlora sitt arbete, uppdrag och liknande.

Läs mer på nyadagbladet.se, Juristen: “Dags att göra åsiktsförföljelse straffbart”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här