Det är oetiskt att indirekt straffa människor som antingen inte vill eller kan ta covid-vaccin och regeringen bör ifrågasätta vaccinpass på europeisk nivå. Det skriver juristerna Elnaz Madani, Axel Berglund och Ida Kjos som också riktar bredare kritik mot den repressiva coronapolitiken och beskriver den som både djupt inhuman och dessutom helt orimlig.

De åtgärder och restriktioner som följt i kölvattnet av covid-19 har resulterat i negativa konsekvenser för människors hälsa och välstånd. Vi har, med coronapandemin som ursäkt, sett angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen som saknar motstycke i modern tid,” skriver juristerna Elnaz Madani, Axel Berglund och Ida Kjos i en insändare till den vänsterliberala Bonniertidningen DN.

Coronarepressionen har fått stora konsekvenser världen över, konstaterar juristerna, och för bland annat fram att minst 2,5 miljoner människor ha dött världen över som en direkt följd av restriktioner och nedstängningar. Även i Sverige har människor dött och betydligt fler kommer att dö i förtid på grund av detta, skriver juristerna. Barn har också farit mer illa av coronapolitiken och de ekonomiska följdverkningarna är allvarliga. Därtill konstaterar man att hela samhället till stor del har avhumaniserats och orsakar enormt psykiskt lidande.

Det som kännetecknar det allmänmänskliga – att kunna umgås, sörja och glädjas tillsammans – håller på att blekna i en sällsam form av kollektiv hopplöshet. Ungdomar och studenter blir berövade de bästa åren av sina liv,” skriver juristerna.

Vidare pekar juristerna på att coronapolitiken urholkat demokratin och att länder som historiskt sett betraktats som frihetens bastioner tydligt har rört sig åt det totalitära hållet.

I Europa betraktas Frankrike och Portugal inte längre som fullvärdiga demokratier. I Storbritannien har utvecklingen mot en ökad totalitär tendens, som också inkluderar en storskalig övervakning av befolkningen, föranlett en av landets främsta jurister, den före detta Supreme Court-domaren och historieförfattaren Lord Sumption, att deklarera att det inte finns någon moralisk skyldighet att följa de lagar som på tvivelaktiga grunder stiftats i landet med covid-19 som anledning,” skriver de.

Läs mer på nyadagbladet.se