Kall fusion bekräftad i ny vetenskaplig rapport av forskare på bland annat Uppsala universitet och KTH

cold fusion Andrea Rossi

Rapporten visar att reaktortuben kallad E-Cat under 32 dagar gett en nettoproduktion av energi på 1,5 MWh. Isotopsammansättningen av litium och nickel hade också efter reaktionen ändrats vilket indikerar att så kallad kall fusion har ägt rum.

Läs mer på e-catworld.com

Läs hela rapporten här

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here