Vi har den senaste tiden haft en kampanj i massmedia såsom SvD, SVT, TV4 m.fl. som försöker minska allmänhetens intresse av att förbättra sin D-vitamin-nivå. Här visar en färsk ny studie hur genomfalsk den kampanjen är.

anthropocene.live, Kampanjen mot D-vitamin är falsk