Det har gått många år sedan vi startade vårt arbete på vaken.se och vi har fått en hel del uppmärksamhet i olika media. Titt som tätt så tar tidningar, radio och tv upp vaken.se och ger sin bild av vår verksamhet. Inte allt för sällan så dyker det upp en oro för att det i vår rörelse skulle dölja sig olika dolda och mörka grupperingar av rentav antisemitiska extremister. Vad handlar det om?

För de som har varit en del av vår rörelse undrar troligen varifrån dessa ideer har uppstått då vi är en av de mest blandade grupperingar som jag stött på. Jag slutar aldrig att häpnas över alla olika typer av människor som kommit till våra öppna torgmöten. Alla har de på egen hand vaknat upp till missförhållandena i världen och valt att engagera sig. Det har återfunnits småbarnsmammor med barnvagn som delat ut flygblad på medborgarplatsen sida vid sida med HD killar och förorts-kids. Vi kan sannerligen kallas för en folkrörelse. Det finns ingen tydlig gemensam nämnare när vi tittar på vilka som deltar i våra engagemang om inte en längtan till att skapa en positiv förändring i världen.

Men om vi nu endast är ute efter att skapa fred och frihet var kommer då dessa ideer om antisemitism ifrån?

När vi studerar maktstrukturer i historien så dyker många grupperingar upp där Vatikanen, Jesuiter, Tempelriddare och Frimurare är mycket frekvent förekommande. Det finns även grupper med Judiska band som familjen Rothschild och Sionister som haft mycket makt och inflytande. Det enda vi gör är att studera alla utan fördomar och vi måste kunna fortsätta analysera maktstrukturer i alla samhällen oavsett om det gäller Sverige, USA eller Israel utan att bli avfärdade som rasister.

Jag kan förstå att det blir extra känsligt när det talas om judiska maktstrukturer på grund av att det förekommit en ihärdig förföljelsen av Judar under tusentals år av flera olika grupper inte minst av Nazisterna under andra världskriget. Det är lätt att felaktigt anta att i.o.m att Hitler talade om Judar som en maktelit så måste alla som i framtiden nämner Judiska personer och makt i samma stycke dela Hitlers ideal och filosofi. Någon som kan hålla huvudet kallt kan ju dock snabbt avfärda detta helt och se att det inte alls är ett logiskt antagande. Att vissa grupper av Judar har haft stort inflytande och makt är någonting som alla historiker kan berätta. Det betyder inte att dessa historiker är antisemiter, eller hur? Men rädslan för att en förföljelse av Judar skall hända igen är högst levande än idag i den Judiska kulturen och alla indikationer som kan tyda på det, oavsett hur långsökta de må vara, kan lätt uppfattas som högst skrämmande och obehagliga.

Det vi försöker förklara är att alla grupper är offer för samma maktspel där en liten dold elit utger sig för att arbeta för folkets väl men istället göder sig själva på den större gruppens bekostnad. Vi måste kunna separera makteliten från folket de kontrollerar. Det är inte judarna som invaderar palestina lika lite som det är amerikanerna som invaderat Irak. Makteliten har inte folket i sitt intresse utan de ser människor som arbetskraft som måste förtryckas för att de inte skall bli ett hot. De största förtryckarna av det judiska folket är i själva verket den Sionistiska makteliten. För den Sionistiska makteliten så är antisemitism någonting bra och de gör allt för att skapa mer konflikter, hat och rädsla för det är bakom denna rökridå som de kan agera fritt utan rädsla för att själva bli exponerade. Medans människor sprider hat och ilska mellan varandra kan eliten i lugn och ro dra i trådarna för att uppnå sina egna mål. Samma sak kan vi se inom alla grupperingar och samhällen oavsett vart vi tittar.

Rasism och hat mot andra religioner och kulturer är ett av maktens verktyg för att kontrollera och separera oss. Vi måste sluta att generalisera människor och dra alla över samma kam. Dras inte med i massmediernas försök att vända oss mot varandra och se istället att vi behöver varandra för att vara starka.

När vi förstår att nationer, partier och religioner till stor utsträckning är använda för att dölja ett systematiskt underliggande maktmissbruk så ändras hela vår syn på världen. Detta uppvaknande gör att vi kan vi se igenom slöjan av lögner och se den bakomliggande orsaken till vårt lidande. Det handlar om att exponera en global härskarstruktur som genomsyrar alla länder och kulturer. Tillsammans kan vi släppa våra rädslor och stärka våra band. Vi kan gå samman och bli bröder och systrar oavsett om vi är judar, palestinier eller svenskar. Det är detta som är maktelitens största rädsla och vårt starkaste kort i kampen om världens framtid. Tillsammans kan vi skapa en värld av fred och frihet.

Lösningen är att visa medkänsla för oss själva och andra och ta mer och mer ansvar för våra handlingar. Vi kan inte ge någon annan grupp ansvaret för den situation som vi nu står inför utan vi måste se att det i slutändan är vi själva som genom att medverka i maktens hänsynslösa spel har upprätthållit maktstrukturerna. Genom att säga nej tack till det som skadar oss och vår omgivning så gör vi redan en otrolig skillnad. Vi kan ta till mod och våga skilja oss ur mängden och välja det goda istället för den enkla vägen av att följa auktoriteter och normer. Genom att inte längre ge vår energi till makteliten så kommer de snart att tappa sitt inflytande över oss.

När muslimer och judar förstår att de inte är fiender utan att det är en dold elit som manipulerar båda sidorna så kommer de sluta att skada varandra och börja förlåta allt som skett på grund av okunnighet. Tillsammans kan vi då befria hela världen från lidande och mötas i kärlek och omtanke.

Fred och Frihet