Den 22 juli berättade en kanadensisk läkare vid namn Charles Hoffe att 62% av de patienter han träffat och som hade vaccinerat sig hade förhöjda värden av D-dimer, ett ämne som ökar i blodet vid nedbrytning av blodproppar.

Hoffes kanadensiske kollega, akutläkaren Rochagné Kilian i Ontario, säger nu i en 9 minuters video att hon under 2021 haft många patienter med skyhöga D-dimer-värden. Hon påpekar att den medicinska vetenskapen anger att förhöjda värden på D-dimer är mycket allvarligt.

Kilian har aldrig sett D-dimervärden över 2 000 ng/ml, men nu hade många patienter värden som till och med översteg 5 000 ng/ml.

Av: specialistläkare

Läs mer på checkfact.org, Kanadensisk läkare larmar om mycket hög förekomst i år av blodprov som avslöjar blodproppar