Den kanadensiske läkaren Dr. Stephen Malthouse sågar medias förljugna rapportering av coronapandemin, som han menar i verkligheten sedan länge är över och att skenet av en förment pandemi upprätthålls främst med hjälp av falska testsvar från de ytterst olämpliga PCR-tester som används för diagnosticering. Han pekar på att coronakrisen i praktiken snarare kommit att bli ett medel för inkompetenta och korrupta makthavare att stävja medborgerliga fri- och rättigheter på ett ytterst oroväckande sätt.

Dr. Stephen Malthouse är familjeläkare i British Columbia, Kanada, sedan över 40 år och medlem i College of Physicians and Surgeons i British Columbia sedan 1978.

I november 2020 skrev Malthouse ett öppet brev till Dr. Bonnie Henry, British Colombias hälsochef, med oro över regeringens tillvägagångssätt för att ”räta ut kurvan” för covid-19.

Han menar i brevet att tillvägagångssätten som invånarna tvingas till gjort mer skada än nytta och att pandemin enligt epidemiologiska bevis är över – samt att ingen andra våg kommer att inträffa i verkligheten. Malthouse fick dock inget svar på sitt brev.

I en intervju i nyhetsprogrammet Bridge City News i British Colombia, Kanada, som nu sprids via ocensurerade sociala plattformar, berättar Malthouse öppet om sin oro de katastrofala konsekvenserna av hanteringen av den så kallade coronakrisen. Bland annat betonar han att pandemin i verkligheten de facto är över och att ökningen av så kallade covid-19 fall endast beror på de bristfälliga PCR-testerna som visar felaktiga svar.

– “Covid-19-fall” är människor som testats positiva i PCR-tester, vilket också kan vara hälsosamma människor utan symtom, vilket många av dem också är. Ett ”fall” av en sjukdom innebär normalt sett att en människa har symptom på sjukdomen men många av de positiva covid-19-fallen har inte symptom. När man tittar på de som är inlagda på sjukhusen och antalet döda så är det ingen skillnad från tidigare år, påpekar Malthouse.

Han betonar också det som PCR-testets skapare Kary Mullis själv påpekade – att PCR-metodiken aldrig ens varit avsedd för diagnosticering.

Läs mer på nyadagbladet.se, Kanadensisk läkare sågar mediabilden av coronakrisen