En grupp kanadensiska läkare berättar varför man inte ska vara rädd för covid-19. De menar bland annat att bara 3 procent med ett positivt PCR-test verkligen har covid-19, att överdödligheten under 2020 inte var betydande och att en stor andel av befolkningen har T-cellsimmunitet mot coronaviruset sars-cov-2.

banned.video