Trodde du att du levde ett fritt liv? Har du något lån? I sådana fall är du i klorna på den/de som äger skulden. Har du inga skulder? Då tror du kanske att du är fri. Men du betalar säkert någon form av skatt. Då är du heller inte fri. Visst kan man flytta ut i skogen och leva av vad naturen har att erbjuda, men det är inget alternativ för de flesta och absolut inte för mig. Jag vill vara en del av ett samhälle där vi alla hjälps åt och lever med en livskvalitet och energi som få ens anar ens existerar.

Skillnaden mellan ett sådant liv och det vi lever idag åtskiljs av en ekonomisk elit som inte fått – utan tagit sig – rätten att få kontrollera våra pengar och hur vi uppfattar och hanterar dem. I större delen av världen genom ett system som kallas kapitalism. Ett system som inte bygger på annat än illusioner, lögner och bedrägerier.

Jag har läst Per Lundgrens trilogi ”Kapitalismen Avslöjad” och nedan finner du en kortare sammanfattning av den. Själv blev jag hänförd och förbannad. Jag hoppas du blir berörd du med.

Bakgrunden till den moderna kapitalismen känner många redan till. Från 1600-talet och framåt skapades det banksystem som i dag råder i världen. Dess rötter går dock tillbaka till 950-talet. Dess betydelse kan inte underskattas nog på både gott och ont, mestadels dock på ont.

Vad man i grund och botten skapade var ett ytterst effektivt system som syftade till i huvudsak fyra saker:

  1. att lägga hämsko på samhällets demokratiska utveckling, då detta gynnar de korrupta aspekterna av systemet.
  2. att göra ren vinst genom att låna ut pengar mot ränta.
  3. att skapa logiska förutsättningar för enorma förmögenhetsskiften, från de många till de få.
  4. att omvandla världsekonomin till ett enda stort Monte Carlo kasino.

M.a.o. skapa ett system som stjäl från de många och ger till de få. Det geniala i det hela är att få det hela att förflyta på så vis att människor i stort aldrig förstår att och hur de blir lurade. Detta har man gjort i flera steg och givetvis har systemet utvecklats genom åren och förfinats.

Från början handlade det om guldsmedernas förvaring av guld för vilket man fick depositionssedlar. Den moderna penningsedeln var född. Då allt guld sällan eller aldrig hämtades ut av kunderna, bestämde sig guldsmederna för att trycka upp nya depositionssedlar som dock saknade täckning. På det här sättet kunde man skapa 4 ggr (1:4) så mycket pengar(depositionssedlar) som man hade täckning för, som man i sin tur kunde använda för utlåning. Då utlåning skedde med eget ägda pengar(påstod man) kunde man med rätta återkräva dem(amortera) samt ta betalt för tjänsten(ränta).

Man hade skapat hävstångseffekten som med tiden har ökats upp och ligger idag på 1:9.

per lundgren

Per Lundgren är inte den ende som uppmärksammat det här systemet under årens lopp. Det som Per dock tillför till sammanhanget är hur utstuderat detta har gått till och hur bedrägligt det är i sin uppbyggnad.

I grunden ligger ett antal lagbrott som överhuvudtaget möjliggör processen av utlåning mot ränta. En av FN-paragraferna stipulerar att alla är lika inför lagen. Hur kommer det sig då att bankväsendet kan komma undan med lagbrott som vi – normala människor – skulle spendera många år i fängelse för? Tilläggas skall att med bankerna avser jag hädanefter alla som idag innehar bankoktrojer, tillstånd att få skapa pengar ur tomma luften och låna ut dessa mot ränta.

  • Man har dels med hjälp av politiker genom åren hemlighållit funktionerna bakom systemet samt så långt möjligt, legaliserat denna högnivåkriminalitet.
  • Man har kombinerat detta med kontroll över den ekonomiska- och politiska forskningen samt förfalskat historiebeskrivningen och på det sätt under väldigt lång tid lyckats undanhålla sanningen för omvärlden.

Vad är det som undanhålls?

Först och främst kapitalismens sanna natur och funktion. Jag nämnde ett par punkter inledningsvis om kapitalismens mål men det finns mer. Kapitalismen lär oss att vi måste gå med vinst för att överleva. Vår BNP måste ständigt stiga för att vi inte skall förfalla. Inom Nationalekonomin men även inom ekonomistudier i stort så får vi lära oss att vi måste hushålla med knappa resurser. Vi måste prioritera för att få pengarna att räcka till inom samhället. Detta p.g.a. det bara finns en viss mängd pengar att hushålla med. Det finns en inbyggd brist i kapitalismen. Detta har lyfts upp till att bli något av en naturlag. Inget Riksdagsparti i t.ex. Sverige talar någonsin om alternativet att det skulle finnas gott om pengar för alla. Varför inte detta?

Dels hänger det givetvis ihop med okunskap men i vissa fall – och detta kräver en utredning – en vetskap om hur systemet fungerar och man väljer istället att sko sig själva på det; av egen fri vilja eller via olika former av mutor. Följderna blir att våra riksdagspartier käbblar om relativa småsaker och får på sin höjd till marginella förändringar i samhället, men aldrig något av större betydelse. I grund och botten då det svenska folket inte är ägare till dess pengar eller ens har möjligheten till att skapa dem samt bestämma hur de skall användas. I Sverige har det fastställts i lag att statens utgifter skall bekostas via lån mot ränta(via banker andra än Riksbanken) som i sin tur skall återbetalas genom beskattning av folket. Så länge vi har det så kan vi raljera högt och lågt om demokrati; rättvisa; jämlikhet o.s.v. men aldrig uppnå det.

Att pengar skapas genom skuldsättning är många överens om idag. Det kan de flesta ekonomiexperter berätta för dig. Men hur går detta till i detalj och vilka brottsrubriceringar kan man förknippa med skapandet?

Den dagen du bestämmer dig för att låna pengar(vilket är det enda ”lagliga” sättet att föra ut pengar i samhället idag) besöker du t.ex. en bank med mössan i hand. Beroende på om vi har en rådande hög- eller lågkonjunktur så har du mer eller mindre tur med att erhålla lånet. Dock ligger det helt andra orsaker bakom bankens vilja att låna ut. Det vi kallar högkonjunktur är bankens utlåningsfas. Då förs stora mängder skapade skuldpengar ut i samhället.

Detta pågår under en tid så länge som bankens bokföring tillåter det. Då utlåning mot ränta är en matematisk omöjlighet att få ihop är det bara en tidsfråga innan obetal