Trodde du att du levde ett fritt liv? Har du något lån? I sådana fall är du i klorna på den/de som äger skulden. Har du inga skulder? Då tror du kanske att du är fri. Men du betalar säkert någon form av skatt. Då är du heller inte fri. Visst kan man flytta ut i skogen och leva av vad naturen har att erbjuda, men det är inget alternativ för de flesta och absolut inte för mig. Jag vill vara en del av ett samhälle där vi alla hjälps åt och lever med en livskvalitet och energi som få ens anar ens existerar.

Skillnaden mellan ett sådant liv och det vi lever idag åtskiljs av en ekonomisk elit som inte fått – utan tagit sig – rätten att få kontrollera våra pengar och hur vi uppfattar och hanterar dem. I större delen av världen genom ett system som kallas kapitalism. Ett system som inte bygger på annat än illusioner, lögner och bedrägerier.

Jag har läst Per Lundgrens trilogi ”Kapitalismen Avslöjad” och nedan finner du en kortare sammanfattning av den. Själv blev jag hänförd och förbannad. Jag hoppas du blir berörd du med.

Bakgrunden till den moderna kapitalismen känner många redan till. Från 1600-talet och framåt skapades det banksystem som i dag råder i världen. Dess rötter går dock tillbaka till 950-talet. Dess betydelse kan inte underskattas nog på både gott och ont, mestadels dock på ont.

Vad man i grund och botten skapade var ett ytterst effektivt system som syftade till i huvudsak fyra saker:

 1. att lägga hämsko på samhällets demokratiska utveckling, då detta gynnar de korrupta aspekterna av systemet.
 2. att göra ren vinst genom att låna ut pengar mot ränta.
 3. att skapa logiska förutsättningar för enorma förmögenhetsskiften, från de många till de få.
 4. att omvandla världsekonomin till ett enda stort Monte Carlo kasino.

M.a.o. skapa ett system som stjäl från de många och ger till de få. Det geniala i det hela är att få det hela att förflyta på så vis att människor i stort aldrig förstår att och hur de blir lurade. Detta har man gjort i flera steg och givetvis har systemet utvecklats genom åren och förfinats.

Från början handlade det om guldsmedernas förvaring av guld för vilket man fick depositionssedlar. Den moderna penningsedeln var född. Då allt guld sällan eller aldrig hämtades ut av kunderna, bestämde sig guldsmederna för att trycka upp nya depositionssedlar som dock saknade täckning. På det här sättet kunde man skapa 4 ggr (1:4) så mycket pengar(depositionssedlar) som man hade täckning för, som man i sin tur kunde använda för utlåning. Då utlåning skedde med eget ägda pengar(påstod man) kunde man med rätta återkräva dem(amortera) samt ta betalt för tjänsten(ränta).

Man hade skapat hävstångseffekten som med tiden har ökats upp och ligger idag på 1:9.

per lundgren

Per Lundgren är inte den ende som uppmärksammat det här systemet under årens lopp. Det som Per dock tillför till sammanhanget är hur utstuderat detta har gått till och hur bedrägligt det är i sin uppbyggnad.

I grunden ligger ett antal lagbrott som överhuvudtaget möjliggör processen av utlåning mot ränta. En av FN-paragraferna stipulerar att alla är lika inför lagen. Hur kommer det sig då att bankväsendet kan komma undan med lagbrott som vi – normala människor – skulle spendera många år i fängelse för? Tilläggas skall att med bankerna avser jag hädanefter alla som idag innehar bankoktrojer, tillstånd att få skapa pengar ur tomma luften och låna ut dessa mot ränta.

 • Man har dels med hjälp av politiker genom åren hemlighållit funktionerna bakom systemet samt så långt möjligt, legaliserat denna högnivåkriminalitet.
 • Man har kombinerat detta med kontroll över den ekonomiska- och politiska forskningen samt förfalskat historiebeskrivningen och på det sätt under väldigt lång tid lyckats undanhålla sanningen för omvärlden.

Vad är det som undanhålls?

Först och främst kapitalismens sanna natur och funktion. Jag nämnde ett par punkter inledningsvis om kapitalismens mål men det finns mer. Kapitalismen lär oss att vi måste gå med vinst för att överleva. Vår BNP måste ständigt stiga för att vi inte skall förfalla. Inom Nationalekonomin men även inom ekonomistudier i stort så får vi lära oss att vi måste hushålla med knappa resurser. Vi måste prioritera för att få pengarna att räcka till inom samhället. Detta p.g.a. det bara finns en viss mängd pengar att hushålla med. Det finns en inbyggd brist i kapitalismen. Detta har lyfts upp till att bli något av en naturlag. Inget Riksdagsparti i t.ex. Sverige talar någonsin om alternativet att det skulle finnas gott om pengar för alla. Varför inte detta?

Dels hänger det givetvis ihop med okunskap men i vissa fall – och detta kräver en utredning – en vetskap om hur systemet fungerar och man väljer istället att sko sig själva på det; av egen fri vilja eller via olika former av mutor. Följderna blir att våra riksdagspartier käbblar om relativa småsaker och får på sin höjd till marginella förändringar i samhället, men aldrig något av större betydelse. I grund och botten då det svenska folket inte är ägare till dess pengar eller ens har möjligheten till att skapa dem samt bestämma hur de skall användas. I Sverige har det fastställts i lag att statens utgifter skall bekostas via lån mot ränta(via banker andra än Riksbanken) som i sin tur skall återbetalas genom beskattning av folket. Så länge vi har det så kan vi raljera högt och lågt om demokrati; rättvisa; jämlikhet o.s.v. men aldrig uppnå det.

Att pengar skapas genom skuldsättning är många överens om idag. Det kan de flesta ekonomiexperter berätta för dig. Men hur går detta till i detalj och vilka brottsrubriceringar kan man förknippa med skapandet?

Den dagen du bestämmer dig för att låna pengar(vilket är det enda ”lagliga” sättet att föra ut pengar i samhället idag) besöker du t.ex. en bank med mössan i hand. Beroende på om vi har en rådande hög- eller lågkonjunktur så har du mer eller mindre tur med att erhålla lånet. Dock ligger det helt andra orsaker bakom bankens vilja att låna ut. Det vi kallar högkonjunktur är bankens utlåningsfas. Då förs stora mängder skapade skuldpengar ut i samhället.

Detta pågår under en tid så länge som bankens bokföring tillåter det. Då utlåning mot ränta är en matematisk omöjlighet att få ihop är det bara en tidsfråga innan obetalda lån dyker upp. När bergen av obetalda amorteringar och räntor blir för stora så drar man från ledningen i handbromsen. Alla dessa obetalda poster är ju för en sund person ingenting annat än skuld, ett minus på kontot. Ett minus som behöver täckas upp av ett plus, en tillgång. Så fungerar ju en normal ekonomi. Men inte bankernas.

Nu börjar det intressanta. Följden blir en lågkonjunktur, då bankerna bromsar eller stoppar utlåningen, oftast under förevändning att ekonomin börjar bli överhettad och risk för inflation föreligger. Vad banken sakta men säkert bygger upp under högkonjunkturerna är inget annat än ett pyramidspel. En lågkonjunktur å andra sidan är inget annat än en kontrollerad pyramidspelskollaps.

Nu behöver banken rätta till sina negativa siffror och det görs på ett högst bedrägligt samt omänskligt sätt, utan hänsyn till konsekvenserna för låntagarna. Först kommer de frivilliga konkurserna. Här kammar bankerna hem en mängd panter som ställts som säkerheter i form av bostäder, mark, företag, maskiner osv.

Sedan kommer de ofrivilliga konkurserna om de förstnämnda inte räcker till för att rensa upp i bergen. De ofrivilliga baserar sig på en väl undangömd och komplicerat formulerad paragraf i varje lånehandling, som möjliggör en i förtid avslutning av avtalet, där man som låntagare krävs tillbaka på resterande lånebelopp och ofta resterande ränta. Detta oavsett om ens ekonomi för övrigt är i toppform och man har möjlighet att fortsätta med avbetalningarna som avtalat.

Räcker inte detta till löser man ut en annan paragraf som tillkommit via Basel-banklagarna, vilka går stick i stäv med Maastricht- och Lissabonfördragen. Denna paragraf stipulerar att bankerna är systemnödvändiga och får inte tillåtas att falla omkull. Åtminstone inte de stora. Detta innebär att ett bankräddningspaket måste sättas in. Detta sker genom olika fonder där alla insatta medel består nästan uteslutande av skattemedel.

M.a.o. löser vi ut bankerna med våra genom hårt arbete intjänade pengar, för att bankerna i sin tur skall kunna fortsätta med sin utlånings-verksamhet, då dessa pengar blir till nya depositioner i bankernas pyramidspel.

Utöver dessa finns det ytterligare verktyg som kan nyttjas men jag väljer att inte gå in på dessa denna gång.

Kvar blir människor och företag som står där med Svarte Petter i hand, utblottade i värsta fall och med ytliga sår i bästa. Alla utgår i det här läget från att detta var oundvikligt. Vi konsumerade för mycket och nu får vi betala kalaset…

Men är det hela sanningen?

Faktum är att spelet är riggat från början och det var visserligen oundvikligt att det skulle hända men inte på det sätt som vi fås att tro. Bankerna hade enkelt kunnat skapa mer av egna låtsaspengar för att täcka upp sina förluster. Istället straffas människor i samhället ovetandes om hur lätt det hela hade kunnat lösas. Men då skulle bankerna avslöja hur lätt det är att skapa pengar ur tomma intet och spelet skulle kunna vara över. Folk hade ju givetvis börjat ställa ingående frågor som etablissemanget absolut inte vill ska ställas.

Och om du tycker det låter illa så var medveten om att kapitalismen, tillika kommunismen som enbart är en variant av kapitalismen – då de båda bygger på utlåning mot ränta – även bygger på en matematisk omöjlighet. Då skuldmättnadspunkten väl har passerats så finns det ingen återvändo. Om man inte använder ”okonventionella metoder” vilket är det som krävs. Jag återkommer till dessa i lösningen.

Tyvärr så är vi där i skrivande stund och de konventionella metoderna räcker inte längre till för att stävja situationen. Det du ser idag i media är ekonomer som bokstavligen skuggboxas i sina försök att finna en väg ut.

Vad är det då bankerna fruktar?

Det begås alltså en mängd brott vid framställningen av moderna pengar. Brott som gemene man skulle avkrävas långa fängelsestraff för om det uppdagades. Men bankerna kommer undan med dem. Hur är det möjligt?

Delar av bedrägeriet har jag redan beskrivit ovan i form av hur man döljer viktiga fakta, s.k. första spadtaget information.

Först upprättas skuldhandlingen (låneavtalet). I nästa skede förflyttas denna handling från att vara en skuldsedel till att bli en deposition, en tillgång i bankens bokföring. Från blott ett papper med ringa pappersvärde till en handling om x kr.

Brott nr 1

Det första brottet banken begår här är definierat som perfekt penningförfalskning. Perfekt i det avseendet att vi inte kan särskilja dessa låtsaspengar från de ”riktiga”.

Brott nr 2

Sedan hävdar banken att dessa pengar(depositioner) som lånas ut är deras eget ägda. Detta är en förutsättningen för att banken överhuvudtaget skall kunna kräva dem tillbaka. Så nu tror du att det är bankens egna pengar som lånas ut vilket gör att du accepterar en återbetalning. Ty inget annat än eget ägt kan lånas ut och krävas tillbaka. Allt annat är bedrägligt. Banken begår brott nummer två, nämligen urkundsförfalskning.

Brott nr 3

I samband med att du tar/får lånet så begärs det allt som oftast att du skall bidra med en pant; ett hus; en bil; ett företag osv. Då pyramidspelet bygger på att alla i spelet aldrig har en möjlighet att vinna (som ett kasinospel), vet banken redan från början att långt ifrån alla dessa lån blir återbetalda. Kan du inte betala åter lånet p.g.a. en skapad lågkonjunktur t.ex., så förfaller panten och du får lämna den ifrån dig. På det sätt som detta sker tyder på att pantöverlåtandet stjäls ifrån dig och då villkoren i låneavtalet inte stämmer överens med verkligheten, blir detta en ren och skär stöld.

Brott nr 4

Pyramidspelet har jag redan gått in på och då hela verksamheten bygger på dess principer, att nya krediter(investerare) hela tiden måste skapas för att täcka upp kostnader för gamla lån(investeringar) så blir detta en matematisk omöjlighet då räntan växer exponentiellt. Fråga en femåring! Skulle samtliga lån å andra sidan betalas tillbaka så försvinner pengarna ut ur ekonomin och samhället stannar av.

Brott nr 5

Det sista brottet faller under Juridiska Kontraktsbrott. När du skriver under låneavtalet så intygar du på heder och samvete att alla uppgifter som du bidragit med är med sanningen överensstämmande. Ett avtal är ju trots allt ett tecken på förtroende. Detsamma gör banken när den skriver på. Men nu vet vi att banken har ljugit om innehållet i avtalet där det bl.a. hävdas att pengarna är eget ägda(annars kan ju pengarna inte ens lånas ut) vilket ogiltigförklarar hela avtalet.

Slutligen

Summa summarum så ser du här hur bankerna metodiskt och kallsinnigt försätter människor i skuldfällor, fullt medvetna om att många av dessa människor aldrig kommer att kunna ta sig ur dem. Vetskapen om detta gränsar till sadism när man ändå väljer att fullborda det. Alla dessa brott som begås av bankerna och konsekvenserna detta får för mänskligheten är anledning nog för att börja ta konkreta steg mot ett alternativ till kapitalismen. Det jag syftar på är en människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. En lösning som erbjuder ekonomiskt oberoende för alla; noll arbetslöshet; inga skatter; noll utanförskap; obefintlig kriminalitet; frihet när det gäller val av sysselsättning. Ett samhälle baserat på individernas rättigheter och en stat underställd dess folk.

Ett system som till råga på allt är både realistiskt och genomförbart redan i morgon. Allt som krävs är att vi slutar finna oss i hur det är idag och börjar föreställa oss hur det kan och bör se ut i morgon.

Det vi behöver göra i grunden är tre saker. De tre sakerna är att genom folkomröstningar fastställa vem som skall äga maskinerna som skapar pengarna i Sverige? Vem som skall äga pengarna som skapas från dessa maskiner? Samt hur skall dessa pengar föras ut i samhället?

Idag är svaren på dessa frågor som följande:

Bankerna äger maskinerna(förutom sedelpressarna och myntpräglingsmaskinerna som ägs av amerikanerna resp. finnarna) som skapar pengarna(skulderna) och påstår att pengarna är deras egna. Pengarna förs ut i samhället via lån mot ränta. Mao så går vi över ån efter vatten och betalar dyrt för det. Till råga på allt så sker detta bakom stängda dörrar utan vare sig insyn eller möjlighet till påverkan.

Imorgon bör svaren på dessa frågor vara att det är endast vi, det svenska folket som skall äga de maskiner som skapar våra eget ägda pengar och pengarna skall föras ut som gåvor och absolut inte mot ränta. Låter detta omöjligt?

Jag föreslår att du läser Pers trilogi om du vill veta mer. För mig är den inte bara en kioskvältare men även en systemvältare.

Thomas Magnusson, Kapitalismen avslöjad

4 KOMMENTARER

 1. Thomas Magnusson
  Ett alternativ till att ändra reglerna är att kommuner och större samfälligheter av vanligt folk själva startar bank och konkurrerar ut parasiterna. Vad jag förstår krävs att så många går samman att licensavgiften 5milj euro inte blir för betungande. (Det är väl en engångssumma?) Ett politiskt parti som driver den frågan vore på sin plats. Då vore det inte ens nödvändigt att de fick med sig andra partier. Det vore bra om de kom in i riksdagen för partiets finansiering och möjlighet att nå ut via TV men inte nödvändigt. Det som behövs är bara att folk samorganiseras. En sån folkbank skulle kunna skötas så som kritiker mot de privata bankerna önskar. Ellen Brown har väl varit inne på det, men det är så mycket felaktigheter om ekonomiska fakta och historia i hennes web of dept så den vågar jag inte ta till utgångspunkt.

 2. Kolla in DAVID ICKE – WHAT IS MONEY

  Vi behöver ett system som bygger på Kärlek inte Girighet
  Medborgarlön som rättighet,
  Detta system håller oss fångna i ”Reptilhjärnan”
  där stress,rädsla hot förstärks och vi blir mer eller mindre
  Djur det vill säga Jag först, roffa åt sig allt
  Manipulering etc

  Dags att öppna hjärtat
  En för alla
  alla för en

  Ni som jobbar på Bankerna o läser detta
  GÖR NÅGOT, Stå upp för sanning
  Var en förändring

 3. Det är inte fel på kapitalismen, utan felet ligger i staten. De som använder staten för att bli rika på andra människors förtjänst genom beskattning är inte kapitalister. Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på fri handel. Skribenten verkar skylla allt på kapitalismen, när det är staten som hela problemet ligger hos.

 4. Egentligen är det inte ”deras” fel utan vår egna. Det är vi som accepterat allting och förälskad oss i allt vad ”de” erbjöd oss i gengäld för vår frihet och sanna mänsklighet. Vi ville ha underhållning, mindre ansvar, snabbare mat, snabbare pengar, vi ville ha mera och mera av det vi inte behöver, dyra prylar, stora hus och bilar med ”häst”krafter, vi ville bli snyggare… Det kallas Bread and Circus, sedan Romarriket. Vårt ego växte, medan anden och visdomen krympas. Korruptionen är inte utanpå, den har sina rötter i våra hjärtan och ska vi peka fingrar och bli arga så ska vi börja med oss själva.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här