Efter att tidigare ha försökt avväpna den paramilitära styrkan Högra sektorn, har regeringen i Kiev börjat förse organisationen med utrustning och låter den disponera en militärbas. Högra sektorn deltar numera i striderna i östra Ukraina, sida vid sida med reguljära ukrainska arméförband.

Veckorna efter statskuppen i Ukraina patrullerades Kievs gator av högerradikala paramilitära grupper, framförallt Högra sektorn och C14, medan polisen hade en mycket undanskymd roll.

Men i slutet av mars stod det klart att den kupptillsatta regeringen i Kiev hade beslutat sig för att beskära de paramilitära grupperingarnas inflytande. Den 24 mars sköts en av Högra sektorns chefer ihjäl i vad som av allt att döma var ett politiskt mord beordrat av regeringen. En vecka senare tvingade specialstyrkan Sokil Högra sektorn att utrymma sitt högkvarter i Kiev. Strax därefter kördes C14 ut från sina lokaler. Regeringen beslutade att de paramilitära grupperna skulle avväpnas – ett beslut som emellertid inte efterlevdes.

Den reguljära ukrainska arméns oförmåga att slå ned den växande självständighetsrörelsen i landets östra delar tycks emellertid ha fått regeringen att ompröva sin inställning till de paramilitära grupperna. Den 11 maj rapporterade The Sunday Times att regeringen, med stöd av lokala oligarker, har försett flera paramilitära styrkor med utbildning och utrustning. Grupperna deltar i striderna i öst på regeringens sida och har vid flera tillfällen öppnat eld mot obeväpnade civila.

Nu står det klart att regeringen har börjat samarbeta även med Högra sektorn i syfte att slå ner folkresningen i öst. Högra sektorn har inrättat ett träningsläger i en gammal armébas i Chernigov som regeringen ställt till dess förfogande.

– För närvarande finns det 60 rekryter här, ytterligare 80 som avslutat sin utbildning deltar redan i militära operationer i öst. Omkring 150 personer har skickats från våra träningsläger, säger Litvin Nikolajevich, Högra sektorns befälhavare i Chernigov, till Al Jazeera.

Al Jazeeras bilder från träningslägret i Chernigov visar maskerade män som övar pistolskytte och strid med kniv. De är utrustade med uniformer och automatkarbiner. Högra sektorns enheter samordnar sina operationer i öst med den ukrainska armén.

Officiellt förnekar regeringen att den samarbetar med Högra sektorn. Företrädare för Högra sektorn berättar emellertid öppet att organisationen har fått utrustning av regeringen och även utlovats vapen.

– Nu kommer [regeringen] springande och säger ”vi ska ge er vapen”. Men vi talade om det för två månader sedan. Då fanns det färre ryska trupper och de kunde ha körts ut på en vecka om de hade gjort som vi sade, säger Andriy Tarasenko, en av Högra sektorns grundare, till Al Jazeera.

Originaltext: friatider.se