En Kinesisk professor vid namn Di Dongsheng har orsakat stor uppståndelse efter att under en konferens ha konstaterat att Kina har lyckats infiltrera USA:s absoluta politiska toppskikt och i praktiken har ett mycket stort inflytande över den amerikanska politiken.

Professorn förklarar under sitt anförande skillnaderna i de kinesiska relationerna mellan Donald Trumps administration och tidigare amerikanska administrationer och menar att Kina hade bättre relationer med USA innan Trump eftersom man då hade infiltratörer i den amerikanska maktsfärens allra innersta kärna.

– Vi brukade lösa allting på två månader. Vad var anledningen? Jag ska slänga ut någonting explosivt här, det är för att vi har personer i toppskiktet, i toppen av USA:s innersta cirkel av makt och inflytande, där har vi våra gamla vänner.

Läs mer på nyadagbladet.se, Kinesisk professor: Kina har infiltrerat USA:s maktelit