Avhandlingen sammanfattar vad pengar är, dess syfte och alternativa monetära system på ett överskådligt sätt. Ett bra underlag för en välbehövlig debatt om ett nytt system som alla svenska politiker borde läsa. Magisteravhandlingen har titeln “Penningmakten – Ett medel för frihet eller slaveri” och är författad av Isac Boman vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

palbergstrom.com