Enligt en vetenskaplig studie i tidskriften Nature från 2016 som refererats av amerikanska NASA har den stigande halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären (från 0,03 till 0,04 procent) under efterkrigstiden haft en enormt positiv effekt på jordens växtlighet. Under de senaste tre decennierna har vissa regioner upplevt en över 50-procentig ökning av växtligheten, medan bara 4 procent visat en minskad växtlighet. Jordbruket slår snart skörderekord varje år.

Studien med titeln ”Greening of the Earth and its drivers” använde sig av satellitdata för att spåra och kartlägga ökningen av växtlivet över hela världen från år 1982 till år 2015. Den här studien visade att stigande atmosfärisk koldioxid kraftigt gynnar växtlivet, vilket resulterar i en anmärkningsvärd ökning av växtligheten på alla jordens kontinenter.

Växtligheten på en viss yta mäts med ett index kallat LAI (Leaf area index). Indexet definieras som den projicerade lövytan inom en viss areal. En LAI motsvarar 10.000 kvadratmeter lövyta per hektar. Studiens abstrakt förklarar att man observerat en ihållande och utbredd global ökning av växtsäsongens integrerade index på 25 till 50 procent av det bevuxna området. Simuleringar med flera globala ekosystemmodeller tyder på att effekten av ökad CO2 förklarar hela 70 procent av den observerade tillväxttrenden. I övrigt står ökad kvävegödning för 9 procent, den måttliga globala uppvärmningen för 8 procent (som klimatalarmismen handlar om) och ökad beskogning för 4 procent av den observerade tillväxttrenden. Inte något spår av en negativ utveckling av ekosystemet på grund av utsläppen av koldioxid alltså, som alarmisterna försöker ge sken av. Liv räddas av rikligare tillgång på mat.

Det är idag ostridigt att planeten blir allt grönare och vi har den stigande koldioxidhalten att tacka för det, vilket innebär att ju mer CO2 vi släpper ut i atmosfären desto mer näring är tillgänglig för olika växter, och ju snabbare blir jorden grönare. Den ovanstående kartan från Boston University (R. Myeneni) visar vilka landmassor som har upplevt ökad växtlighet sedan år 1982. De ljusgröna områdena representerar en ökning av LAI med 25 procent och de mörkgröna områdena representerar en ökning med 50 procent.

Detta motsvarar vad jag hävdat i klimatdebatten under det senaste decenniet. Att en högre koldioxidhalt är gynnsamt för växtligheten finns visat i rader av vetenskapliga studier. Orsaken är den s.k. fotosyntesen som är jordelivets grundläggande kemiska process. Detta är bakgrunden till att trädgårdsmästare höjer koldioxidhalten rejält i sina växthus. Högre CO2 betyder en grönare jord, eftersom CO2 är den viktigaste molekylen för att upprätthålla växtlivet. Det är anmärkningsvärt att hela klimatdomedagssekten förnekar den grundläggande vetenskapen om livet på jorden. Här är det verkligen befogat att tala om vetenskapsförnekelse.

NASA:s forskare bekräftar studiens resultat och har till och med publicerat en video som beskriver ökad global växtlighet orsakad av stigande koldioxidutsläpp och publicerar på sin webbplats i en artikel med titeln ”Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth”.

Ett internationellt team av 32 forskare från 24 institutioner i åtta länder deltog i studien. Den baserades på satellitdata från NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectrometer och the National Oceanic and Atmospheric Administration’s Advanced Very High Resolution Radiometer, vilket är avancerade instrument med mycket hög upplösning. De användes för att bestämma bladområdesindex eller mängd av lövtäcke över planetens vegeterade områden. Den ökade växtligheten representerar en ökning av löv på växter och träd motsvarande ett område två gånger det kontinentala USA.

Gröna löv använder energi från solljus genom fotosyntes för att kemiskt kombinera koldioxid som dras in från luften med vatten och näringsämnen som tas upp ur jorden för att producera sockerarter. Dessa utgör sedan huvudkällan för mat, fibrer och bränsle för livet på jorden. Studier har visat att ökade koncentrationer av koldioxid ökar fotosyntesen och stimulerar växtligheten. Resultaten visade att koldioxidbefruktning förklarar 70 procent av den ökande växtligheten, säger forskaren Ranga Myneni, professor vid institutionen för jord och miljö vid Boston University.

I motsats till den sanna vetenskapen om de växande fördelarna med ökande koldioxidhalt, hävdar klimatalarmisterna rutinmässigt och ovetenskapligt att koldioxid är en förorening som kommer att förstöra klimatet. Sanningen är att stigande koldioxidutsläpp kommer att leda till följande fördelaktiga effekter på jorden:

  • Återväxt på grund av att jorden rör sig mot en varmare, våtare, mer växthuslik miljö
  • Ökad produktionen av livsmedelsgrödor
  • Ökning av den biologiska mångfalden i regnskogar
  • Ökat nederbörd över jordens kontinenter och minskad torka
  • Förvandling av öknar och sterila stepper till användbara slätter för bete och jordbruk

Det finns nästan inga klimatalarmister utanför den vetenskapliga världen som känner till att koldioxid är en livsnödvändig mirakelmolekyl för växtlivet. Vetenskapliga och ekonomiska analfabeter bland klimatalarmister tycker att koldioxid måste elimineras för att rädda planeten. Bildade människor har på fullt allvar föreslagit att man skall suga upp denna livets gas ur atmosfären och förstöra den, vilket givetvis är komplett vansinne. Under 0,02 procent koldioxid börjar livet avstanna och risken för global missväxt blir överhängande. Faktum är att vissa fanatiska alarmister skrämmer med att jorden bara har 12 år på sig, innan liv upphör att existera, om människor inte slutar bränna fossila bränslen som ökar koldioxidhalten.

Jag frågar mig, när skall etablissemangets fullständigt huvudlösa vetenskapsförnekelse inom politik, myndigheter, media, akademi och företagande upphöra? Fortsätter de att köra samhället som man nu gör, går vi mot en ekonomisk och ekologisk kollaps inom några decennier. Om vi idag har problem med fattigpensionärer, så är det bara en mild västanfläkt mot vad vi kommer att ha om 20 år när pensionssparande i s.k. ”hållbara investeringar” blivit helt värdelöst.

Kom ihåg vad jag säger!

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Klimatalarmismen är det största hotet mot välfärden

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här