Hela västvärlden har drabbats av en klimatalarmism som är på väg att övergå i ren fascism och därmed totalt underminera den västliga hegemoni som dominerat världsordningen i ett halvt årtusende. Detta sker samtidigt som ekonomin i Asiens megastaters utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Därmed kommer dessa lätt att beröva den klimathysteriska västvärlden den ledande rollen i världsekonomin inom några få decennier. I de asiatiska staterna är klimatfrågan en fråga med låg prioritet. När FN häromåret gjorde en global opinionsundersökning, där världens medborgare fick rösta på vilka av ett dussintal frågor som de prioriterade att FN skulle ägna sig åt, då hamnade klimatfrågan i botten.

För att vi skall förstå vad som händer våra samhällen i väst måste vi analysera bakgrunden till att vi har drabbats av denna klimatångest som öppnat för rent fascistiska strömningar i våra samhällen.

Den angloamerikanska oligarkin
Västvärldens och i synnerhet USA:s starka ekonomiska utveckling under 1900-talet har lett till framväxten av hundratals globala företag och banker vars makt och inflytande vuxit stadigt i över hundra år. Det som utmärker dessa företag är, att de ser hela världen som sin marknad, där de eftersträvar marknadsdominans inom sina respektive sektorer.

De globala företagen och bankerna har skapat snabbt växande enorma förmögenheter som i huvudsak kontrolleras av en angloamerikansk oligarki som därmed fått en oerhörd makt i främst västvärlden. Dessa utnyttjar sitt växande inflytande till att påverka politiken så att den maximalt gynnar deras intressen. Enligt förre USA-presidenten Jimmy Carter har oligarkerna tagit över den politiska makten i USA och landets statsapparat och krigsmakt styrs numer i praktiken av