Politiker, frivilligorganisationer, forskare och privata chefer som var närvarande vid Warsawa klimatträff (Warsaw Climate Summit) vägrar erkänna det väldokumenterade faktumet att klimatet kan manipuleras som ett resultat av miljömässiga modifikationstekniker (Environmental Modification Techinques, ENMOD).

Diskussion angående ENMOD är tabu. Det är en outtalad sanning. Forskare vågar inte ägna sig åt frågan i debatten om klimatförändringarna. ENMOD är visserligen väldokumenterat, men om du frågar samma forskare kommer de att påstå, helt utan bevis, att den globala uppvärmningen (som orsakats av för höga utsläpp av koldioxid) orsakar tropiska stormar.

ENMOD-tekniker finns inte bara, de är i full drift. Något som bekräftats av dokument från USA:s militär, är att tyfoner, tsunamis och jordbävningar kan orsakas genom användande av ENMOD. Frågan måste därför hanteras av klimatspecialister.

Vad vi föreslår är att man om man söker de bakomliggande orsakerna till extrema väderhändelser, inte kan bortse från klimatmanipulation i ekvationen.

Ironiskt nog, erkände man att ENMOD-tekniker fanns redan för 30 år sedan i Förenta Nationerna i en bindande konvention från 1977 om förbjudandet av militära och andra fientliga användanden av miljömodifieringstekniker (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques).

Konventionen definierade ENMOD som ”teknik för att förändra – genom den avsiktliga manipulationen av naturliga processer – dynamiken, sammansättningen eller strukturen av Jorden, inklusive dess biosfär, litosfär, hydrosfär och atmosfär eller av yttre rymden.” Vad det rör sig om är ”den avsiktliga modifieringen eller manipulationen av den naturliga ekologin, så som klimat och väder samt Jordsystem”. Genom att ta bort ENMOD från debatten om klimatförändringarna gör UNFCC flagrant brott mot FN-konventionen från 1977.

Miljömässiga modifikationstekniker har används av USA:s militär i mer än ett halvt sekel. Den amerikanske matematikern Jon von Neumann arbetade tillsammans med det amerikanska försvarsdepartementet och påbörjade forskningen om vädermodifiering under sent 40-tal vid höjden av det kalla kriget och såg för sig ”sätt att bedriva klimatkrig på, ännu inte uppfunna”. Under Vietnamkriget, användes molnskapande tekniker vilket påbörjades 1967 som Project Popey och hade som uppgift att förlänga monsunperioden och blockera fiendens leveransvägar längs Ho Chi Minh-leden.

Ända sen Vietnamkrigets glansdagar har ENMOD-tekniker för militärt bruk utvecklats kraftigt. Vi har att göra med mycket sofistikerade vapensystem.

Möjligheten att manipulera klimatet och vädret som en del i den militära och underrättelsetjänstens agenda anses aldrig, trots att den är implicit erkänd, som relevant. Militära analytiker är stumma angående ämnet. Meteorologer undersöker inte frågan, och miljöaktivisterna är fastsurrade vid global uppvärmning och Kyoto-protokollet.

Det är också värt att notera att CBS-programmet This Morning bara två månader före den Filippinska tyfonkatastrofen bekräftade att ENMOD fanns och användes, samtidigt som man avspänt nedgraderade deras signifikans och helt bortsåg från deras strategiska och militära användanden (se video nedan)

CIA:s inblandning i klimatförändringstekniker.
I juli 2013 rapporterade MSN news att CIA var inblandade i finansieringen av ett projekt utlyst av den nationella vetenskapsakademin (National Academy of Sciences (NAS)) som fokuserade på geo-engineering och klimatmanipulation. Rapporten erkände inte bara dessa teknikers existens, den bekräftade att amerikansk underrättelsetjänst har varit rutinmässigt inblandat i frågan om klimatmanipulation:

CIA hjälper till med finansiering av forskningen eftersom NAS också planerar att utvärdera ”de nationella säkerhetsfrågor (som kan vara) relaterade till geoengineering-tekniker som används någonstans i världen” säger Kearney.

I ett e-postat uttalande till MSN berättade Christoper White, en talesman för CIA:s kontor för publika affärer, att ”Inom områden som klimatförändring arbetar firman med forskarna för att bättre kunna förstå fenomenen och deras inverkan på den nationella säkerheten.”

Även om CIA och NAS inte berättar vad dessa säkerhetshot kan bestå i, påpekar en forskare att geoengineering har potentialen att avsiktligt störa vädret använt av såväl terrorister som militärer.

Johm Pike, föreståndaren för GlobalSecurity.org, en firma baserad i Washington och som specialiserar sig på att hantera nya säkerhetshot, säger att oron för den potentiella inverkan av geoengineering inte är lika massiv som de potentiella säkerhetsfrågorna som skulle uppkomma om USA inte använde tekniken.

”Om vi inte ger oss in i geoengineering kommer detta att påverka den politiska stabiliteten i andra länder och det kunde leda till problem för USA”, sa han.

NAS-projektet stöds av de amerikanska underrättelsetjänsterna, den nationella oceaniska och atmosfäriska administrationen, National Aeuronautics and Space Administration (NASA) och USA:s energidepartement.

”[…] historiska exempel på likartad teknologi (t ex molnskapande och andra vädermodifikationer) ger lärdomar som kanske kan läras om samhälleliga reaktioner, undersöka vilka internationella överenskommelser som existerar som kan vara relevanta för det experimentella testandet eller igångsättandet av geoengineering-tekniker, och ytligt undersöka de potentiella samhälleliga och etiska hänsyn som rör geoengineering. Studien syftar till att ge en noggrann, klar vetenskaplig grund att användas i diskussioner inom etik, lag och politik angående geoengineering. (Se webbreferens)

Även om geoengineering och väderkrig inte är något nytt får de sällan medias uppmärksamhet. Vädermodifikation för militärt bruk har erkänts av USA:s flygvapen i ”dokument AF 2025 Final Report”

”[ENMOD] erbjuder krigsdeltagaren en rad möjligheter att besegra eller tvinga en motståndare”, [inklusive] utlösandet av översvämningar, orkaner, torka och jordbävningar… Möjligheten att skapa nederbörd, dimma och stormar på jorden eller modifiera rymdvädret… och produktionen av konstgjort väder ingår alla i ett integrerad mängd [militära] tekniker”

Under 1990-talet utvecklades HAARP-programmet, Programmet för högfrekvent aktiv auroral forskning (The High Frequecy Active Auroral Research Program), är baserat i Gokona, Alaska och har funnits sedan 1992. [Det stängdes 2013]. Det är en del av en ny generation av sofistikerade vapen utvecklat under det amerikanska programmet Strategic Defense Initiative (SDI). Det opereras av Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate och består av ett system av kraftfulla antenner som kan skapa ”kontrollerad lokal modifikation av jonosfären” [översta lagret av atmosfären]

I en TV-rapport från 1990 i CBS erkändes att HAARP hade förmågan att orsaka tyfoner, jordbävningar, översvämningar och torka:

”Riktad energi är en sådan kraftfull teknik att den kan användas för att värma upp jonosfären för att göra vädret till ett krigsvapen. Föreställ dig att använda en översvämning för att förstöra en stad eller tornados som decimerar en ankommande fiendearmé. Militären har spenderat åtskilligt med tid på vädermodifikation som ett koncept för krigsmiljöer. Om en elektromagnetisk puls gick av rakt över en stad, skulle praktiskt taget alla elektroniska saker i ditt hem blinka och dö, och de skulle vara permanent förstörda”

För att se CBS-dokumentären, se film nedan:

HAARP - CBC News (COMPLETE) - US military weather weapon

Originalartikel: globalresearch.ca

3 KOMMENTARER

 1. Vädermodifikation är inget nytt. Den är väldokumenterad i Israelernas uttåg ur Egypten! Beskrivningen där är inget annat än vädermanipulation tillskriven gud = en slavdrivare som människor bugade inför… Samma sak gör vi idag vi bugar inför våra manipulatorer

 2. När något officiellt ’erkändes’ som nämndes i artikeln från 1990 måste man räkna med att desinfo ingår. Jordbävningar genom HAARP är trolig desinfo.

 3. HAARP har fått magiska krafter i vaken.se domänen

  HAARP effekten är 3,6 MW eller 3,6 10^6 (10 upphöjt till 6) watt

  En stor orkan har en effekt på 6.0 x 10^14 (10 upphöjt till 14) watt.

  Solen har en effekt på 1,7·10^17 (10 upphöjt till 17) watt

  Så att HAARP kan påverka vädret är en myt och allt värre en ännu större myt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här