Politiker, frivilligorganisationer, forskare och privata chefer som var närvarande vid Warsawa klimatträff (Warsaw Climate Summit) vägrar erkänna det väldokumenterade faktumet att klimatet kan manipuleras som ett resultat av miljömässiga modifikationstekniker (Environmental Modification Techinques, ENMOD).

Diskussion angående ENMOD är tabu. Det är en outtalad sanning. Forskare vågar inte ägna sig åt frågan i debatten om klimatförändringarna. ENMOD är visserligen väldokumenterat, men om du frågar samma forskare kommer de att påstå, helt utan bevis, att den globala uppvärmningen (som orsakats av för höga utsläpp av koldioxid) orsakar tropiska stormar.

ENMOD-tekniker finns inte bara, de är i full drift. Något som bekräftats av dokument från USA:s militär, är att tyfoner, tsunamis och jordbävningar kan orsakas genom användande av ENMOD. Frågan måste därför hanteras av klimatspecialister.

Vad vi föreslår är att man om man söker de bakomliggande orsakerna till extrema väderhändelser, inte kan bortse från klimatmanipulation i ekvationen.

Ironiskt nog, erkände man att ENMOD-tekniker fanns redan för 30 år sedan i Förenta Nationerna i en bindande konvention från 1977 om förbjudandet av militära och andra fientliga användanden av miljömodifieringstekniker (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques).

Konventionen definierade ENMOD som ”teknik för att förändra – genom den avsiktliga manipulationen av naturliga processer – dynamiken, sammansättningen eller strukturen av Jorden, inklusive dess biosfär, litosfär, hydrosfär och atmosfär eller av yttre rymden.” Vad det rör sig om är ”den avsiktliga modifieringen eller manipulationen av den naturliga ekologin, så som klimat och väder samt Jordsystem”. Genom att ta bort ENMOD från debatten om klimatförändringarna gör UNFCC flagrant brott mot FN-konventionen från 1977.

Miljömässiga modifikationstekniker har används av USA:s militär i mer än ett halvt sekel. Den amerikanske matematikern Jon von Neumann arbetade tillsammans med det amerikanska försvarsdepartementet och påbörjade forskningen om vädermodifiering under sent 40-tal vid höjden av det kalla kriget och såg för sig ”sätt att bedriva klimatkrig på, ännu inte uppfunna”. Under Vietnamkriget, användes molnskapande tekniker vilket påbörjades 1967 som Project Popey och hade som uppgift att förlänga monsunperioden och blockera fiendens leveransvägar längs Ho Chi Minh-leden.

Ända sen Vietnamkrigets glansdagar har ENMOD-tekniker för militärt bruk utvecklats kraftigt. Vi har att göra med mycket sofistikerade vapensystem.

Möjligheten att manipulera klimatet och vädret som en del i den militära och underrättelsetjänstens agenda anses aldrig, trots att den är implicit erkänd, som relevant. Militära analytiker är stumma angående ämnet. Meteorologer undersöker inte frågan, och miljöaktivisterna är fastsurrade vid global uppvärmning och Kyoto-protokollet.

Det är också värt att notera att CBS-programmet This Morning bara två månader före den Filippinska tyfonkatastrofen bekräftade att ENMOD fanns och användes, samtidigt som man avspänt nedgraderade deras signifikans och helt bortsåg från deras strategiska och militära användanden (se video nedan)

CIA:s inblandning i klimatförändringstekniker.
I juli 2013 rapporterade MSN news att CIA var inblandade i finansieringen av ett projekt utlyst av den nationella vetenskapsakademin (National Aca