En prominent miljöforskare har gått ut med sin avsky för den nyligen utgivna femte klimatrapport (climate assessment) som FNs internationella panel för klimatförändring (IPCC) står bakom. Rapportens slutsats är att en ökad koldioxidhalt i jordens atmosfär kan riskera att utrota mänskligheten.

Leslie Woodcock, professor emeritus i kemisk termodynamik vid University of Manchester’s tekniska högskola för kemiteknik och analytisk vetenskap, gör narr av begreppen ”klimatförändring” och ”global uppvärmning” i en kritisk vetenskaplig rapport om FNs klimatskräck.

Woodcock, en före detta NASA-forskare sa att teorin om ”mänsklig klimatförändring” är en ”obekräftad hypotes.”

”Vatten är en mycket mer kraftfull växthusgas, och det är 20 gånger mer av det i vår atmosfär, medan CO2 bara utgör 0.04 procent.” säger han, enligt tidningen the Yorkshire Evening Post i Storbritannien.

Woodcock, som tog sin doktorsexamen vid University of London, är medlem i det kungliga sällskapet för kemiteknik, grundande redaktör för tidskriften Molecular Simulation och mottagare av ett gästforskarstipendium vid Max Plank Society.

Senator James Inhofe kallar global uppvärmning ”den största bluffen.” Läs hans initierade bok för att få reda på vem som tjänar på den.

Han har publicerat 70 professionella artiklar i peer-granskade tidsskrifter.

”Koldioxid har fåtts att verka som någon form av giftig gas, men sanningen är att det är livets gas. Vi andas ut den, växter andas den och den är inte orsakad av oss”, hävdar han.

”Global uppvärmning är nonsens.”

Woodcock argumenterar för att teorier om antropogen (människo-skapad) global uppvärmning, nuförtiden omgjorda av radikala miljöaktivister på vänsterkanten till mindre väldefinierade teorier om ”klimatförändring”, är ekon