Etablissemanget-massmedias angrepp på skeptikerna i klimatdebatten med sina uppdiktade halmgubbar blir extra svårt att förstå, om man inte tydligt definierar vad man menar med klimatskeptiker eller ”klimatförnekare” som alarmistiska journalister gärna kallar oss.

Klimatdebattens aktörer vad gäller människans klimatpåverkan bör delas in i tre distinkta grupper för att man skall kunna förstå den debatt som rasar i de fria medierna. Grupperna är:

Tvivlarna som ifrågasätter mycket av den dominerande vetenskapliga hypotesen om växthusgasernas roll i klimatsystemet. De erbjuder istället olika alternativa förklaringsmodeller. Det finns faktiskt ett antal kvalificerade hypoteser om alternativa mekanismer som skulle kunna ligga bakom nuvarande uppvärmning, vilket medierna förtiger. Den kanske mest kända är den danske professorn Henrik Svensmarks hypotes rörande den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen och hur den skulle kunna vara förknippad med solaktiviteten. Skulle hans hypotes bli verifierad är han en Nobelpriskandidat i fysik.

Vetenskaparna som ansluter till den mest vedertagna hypotesen om växthusgasernas roll för klimatet. De ser växthuseffekten från koldioxid som en viktig klimatfaktor och utgår från vad man kan observera i den fakt