Klimatkampanjen är en avledningsmanöver –
Verkliga faran är härdsmälta på finansmarknaderna

Artikel av Helga Zepp-LaRouche
publicerad i Neue Solidarität 21 mars 2007

Med hjälp av en dramatisk skrämselkampanj ska befolkningen förmås att gå med på kraftiga inskränkningar i levnadsstandard och medborgerliga rättigheter, och till slut en annan världsordning. Regeringar, medier och ”objektiva” forskare talar alla likriktat och med en mun, sedan IPCC:s rapport den 7 februari gav startsignalen till den koordinerade kampanjen för ett paradigmskifte, där allting nu bara kretsar kring den av människan skapade klimatkatastrofen, stackars isbjörnar som simmar omkring bland de sista isflaken i det uppvärmda Ishavet, och det”faktum” att vår planet ”bara har 13 år kvar”. Och miljöminister Sigmar Gabriel försöker framstå som lika tungviktig som Al Gore, och kräver enligt Die Welts nätupplaga någon som kan leda världen, ”ein Führer der Welt”.

Desto viktigare var därför dokumentären som sändes på brittiska Channel 4, med rubriken ”The Great Global Warming Swindle”. Den går igenom många av de vetenskapliga motargumenten mot att människan skulle vara orsak till en klimatkatastrof, och spårar kampanjens början tillbaka till Thatchertiden. Denna dokumentär är ett absolut måste för alla som intresserar sig för denna fråga Den finns att se på google video

http://politiken.biz/