En falsk studie publicerad i Lancet ledde till att hydroxyklorokin drogs in av bland annat WHO och CDC trots att den använts framgångsrikt av många läkare. Det har senare kommit fram att studien baserades på data från företaget Surgisphere som bara har tre personer anställda varav en är en försörjer sig på att streama porr, en skriver science fiction-noveller och en kirurg som flera gånger har anmälts för försummelse inom sitt yrke. Det finns inga bevis på att databasen från Surgisphere har riktiga data eller hur de samlat in sina data gällande resultat av hydroxyklorokin.