Nästan 80% av amerikanerna har brist på magnesium – kroppens viktigaste mineral. Det finns ingen anledning att anta att siffrorna inte är representativa även för svenskar. Men människor blir gradvis mer medvetna om den centrala roll som magnesium spelar i kroppen och vikten av magnesium för vårt hälsotillstånd. Många av dem som försöker att leva hälsosamt, äta frukt och grönsaker med mera är tyvärr inte medvetna om att maten som ska var näringsrik och innehålla magnesium nu odlas i utarmad jord. Om jorden är näringsfattig är också grönsaker som odlas där näringsfattiga. När det gäller mineraltillskott som finns på apotek och hälsokostbutiker så kommer inte heller de att ge oss tillräckliga mängder av mineraler på grund av den kemiska formen på tillskottet och dess biootillgänglighet. Ett exempel på ett konventionellt magnesiumtillskott är magnesiumoxid, vilket endast med sin låga biotillgänglighet har en upptagningsnivå på ca. 4%. Om man försöker att kompensera den låga upptagningsnivån med större intag är det känt att magnesium snabbt kan ge en laxerande effekt och som kan leda till att man faktiskt tömmer kroppen på mer magnesium än man har lyckats leverera till kroppen. Att få tillräckligt med magnesium är alltså inte utan problem även för dem som är medvetna om behovet av denna viktiga mineral.

Sjukdom börjar och slutar på cellnivå. Brist på magnesium gör att kalcium tar magnesiums plats i cellerna, blodet blir trögflytande, muskler spända, nervceller ständigt aktiva, leder stela, bronkerna kontrakterade etc. Magnesium styr över 350 enzymer, energiproduktion, celldelning och produktion av RNA / DNA. Magnesium tar bort tungmetaller och skyddar även mot skadliga effekter av strålning. Brist på magnesium ger symptom som fibromyalgi, ADHD, diabetes, högt blodtryck, astma, ME, demens, cancer, etc.

Ett blodprov hos läkaren kan avslöja en brist på kalcium (extracellulärt mineral) men kommer inte säga något om kroppens faktiska magnesiumbalans när magnesium är en intracellulär mineral (inuti cellerna) och följaktligen i liten utsträckning (ca 1% av kroppens magnesiumhalt) finns i blodet. Blodet strävar efter att hålla magnesiumnivåerna konstant. Om ett blodprov visar låga halter av magnesium har den kritiska punkten för länge sedan passerats och man upplever förmodligen redan konsekvenserna av magnesiumbrist. Som kanske till och med är den verkliga anledningen till att du faktiskt rådfrågade en läkare från början. Man kan ändå luras av att blodet visar höga magensiumnivåer. Detta är ett resultat av intaget av bio-otillgängliga magnesiumtillskott som således vandrar i blodet, men inte kan tas upp av cellerna.

Detta dokumenterades i en studie av effekterna av magnesiumtillskott på ”benomsättningen” hos friska unga män som utförs vid University of Graz Medical School i Österrike. (Läs mer om undersökningen senare i artikeln).

Så om du är en av dem som är medvetna om att våran jord är utarmad och nödvändigheten av mineraler, men anser att den ”magiska” effekten uteblir så beror det på att du tar ett tillskott som kroppen inte kan ta upp. Nobels Medicinpris gick 1991 till två tyska forskare som visade att kroppen bara kan använda sig av joniserade mineraler via jonkanaler tar sig in i cellerna.

Det är vetenskapligt bevisat att kroppen endast använder sig av joner, som via metalloproteiner transporteras till celler och därefter penetrerar cellmembranet via jonkanaler. Joniserat kolloidalt magnesium har en mycket hög biotillgänglighet med en absorptionsnivå på + 95%, vilket således ger magnesium till kroppen i en form som kroppen känner igen och direkt kan använda, utan att först behöva gå via matsmältningssystemet för att omvandlas till biotillgängliga magnesiumjoner.

Mineraler är viktigt för både människor och djur, och eftersom kroppen inte själv kan producera mineraler skall vi tillhandahålla dessa. Helst sker detta genom den mat vi äter och vattnet vi dricker. Problemet är som nämnt att åkermarkerna ofta är utarmade och tomma på mineraler. Den konstgödning som appliceras på jorden innehåller inte de mineraler vi så desperat behöver. Ämnen i gödselmedel hämmar även växternas förmåga att ta upp den lilla mineralhalt som finns i jorden. De växter som odlas i sådana jordar är således väldigt näringsfattiga. När vi sedan dessutom förädlar och förbereder redan näringsfattiga växter tar vi bort den sista delen av näringsämnena. Denna undernäring är big business för läkemedelsindustrin som ställer diagnoser och ger medicinering för konsekvenser av undernäring för miljarder årligen. Läkekonstens far Hippokrates sade dock att: ”Om din kost är fel är medicin värdelös, och om kosten är rätt är medicin onödig” och ”låt din mat vara din medicin och din medicin vara din mat”.

Mineraler är oorganiska kristallina metaller som kroppen i princip inte kan utnyttja. Växterna omvandlar genom elektrolys dessa bio-otillgängliga mineraler i jorden till biotillgängliga joner som kroppen kan absorbera. Kroppen kan som Nobelpriset i 1991 visade bara absorbera joniserade mineraler som metalloproteiner transporterar till cellerna och sedan införs i celler genom cellmembranproteiner som kallas jonkanaler.

De flesta mineraltillskott kommer i form av bio-otillgängliga salter, metallatomer, kristalliseringar etc. som kroppen inte kan absorbera. Det finns ingen snabb och enkel process för kroppen att omvandla sådana mineraltillskott till något biologiskt att absorbera. Det innebär att de allra flesta av dessa mineraltillskott oberört går genom matsmältningssystemet inom det utsöndras av kroppen. Joniserade kolloidalt mineraler, tillförs kroppen i en naturlig och biologiskt form som kroppen känner igen och som det omedelbart kan använda. Absorption av joniserande kolloidala mineraler kan därför börja redan i munhålan.

Precis som vitaminer är en avgörande faktor för vår hälsa, är mineraler essentiella för att människan ska födas , växa, utvecklas och hålla sig frisk. Kroppen behöver mineraler för att utföra en mängd olika funktioner, inklusive skelett och tänder, balansera nerv- och muskelsystemet, energiproduktionen i cellerna, bildandet av enzymer och hormoner, DNA / RNA-replikering, hjärnans funktion, friskt och väl fungerande hjärta etc
Makromineraler och spårämnen.

När det gäller mineraler som kroppen behöver dagligen är de indelade i två grupper. Den första gruppen kallas makromineraler och innehåller alla mineraler som kroppen behöver i ganska stora mängder. Magnesium tillhör denna grupp av sex olika mineraler. Den andra gruppen, som kallas spårämnen, som består av flera tiotals olika mineraler, och innehåller alla mineraler kroppen behöver i mindre mängder. Järn och silver hör till denna grupp.
Lite mineraler in och mycket mineraler ut – olycklig kombination!

En studie i Sverige visade att svenska spannmål idag innehåller 80% mindre mineraler än bara ett par år tillbaka. Utöver att marken är utarmat och mat raffinerade har befolkningens matvanor också förändrats. Dieter består nu i stort sett av att färdig mat värms i mikrovågsugn. Sådan mat är näringsmässigt sett död mat. Undersökningar i USA visar bl.a. att upp till 90% av befolkningen lider av en brist på magnesium. Linus Pauling, en kemist och två gånger Nobelpristagaren har sagt: ””You can trace every sickness, every disease and every ailment to a mineral deficiency”. ”Du kan spåra varje ohälsa, varje sjukdom och varje krämpa till en mineralbrist ”.

Med tanke på att vi som tidigare nämnt av olika anledningar får i oss alldeles för lite mineraler är det oroväckande att det även finns en massa faktorer som utarmar kroppen på dess mineraler. Regelbunden konsumtion av kolsyrade drycker tömmer kroppens magnesiumlager. Fikabröd, kakor, desserter, godis och andra söta saker innehåller inte bara lite magnesium med tanke på raffineringsprocessen av ingredienserna, men orsakar också att kroppen töms på magnesium. Både fysisk och psykisk stress, som vårt samhälle till stor del är fylld med, har också en negativ inverkan på magnesiumbalansen i kroppen.

Koffein har en effekt på njuren vilket gör att dem avger magnesium i urinen oberoende av kroppens behov av, eller innehåll av, magnesium. Detta innebär att det dagliga intaget av kaffe, te eller andra koffeinhaltiga drycker gör att kroppen effektivt av gör sig av med magnesium. Det är njurarna som reglerar kroppens magnesiumhalt, men vätskedrivande läkemedel, hjärtmediciner, astmamediciner, piller, insulin, kortison och östrogen hormoner har samma effekt på njurarna som koffein och orsakar att njurarna gör sig av med magnesium. Kanske inte så förvånande att alkohol av samma skäl som ovan, tömmer kroppen på magnesium. Sist men inte minst, kalciumintag (ofta genom konsumtion av mejeriprodukter) utan intag av magnesium är en mycket olycklig och farlig kombination. Om man redan har samlat en hel del kalcium i kroppen kommer det att minska kroppens förmåga att ta upp magnesium.

Kirurgiska ingrepp, tredje gradens brännskador, svår skada, inflammation i bukspottkörteln, leversjukdom, matsmältningsstörningar, diabetes, hormonella störningar och cancer är alla stressande förhållanden i kroppen som kräver ökat intag av magnesium. Tobak, svettningar, svag sköldkörtel, kronisk smärta, och för stort intag av kolhydrater är också faktorer som effektivt dränerar kroppen på magnesium och det betyder att du måste vara vaksam på att få i dig tillräckligt stora mängder av denna viktiga mineral i en absorberbar form.

Mineraltillskott – i vilken form?
Mineraler är i grunden oorganiska kristallina ämnen, och således inte något som kroppen direkt kan använda. Magnesium i floder, bäckar och sjöar är huvudsakligen i form av magnesiumklorid (MgCl) där en jon av magnesium är förknippade med två joner av klor. Magnesium i ett sådant tillstånd kan kroppen utan alltför mycket åtgärder förvandla till rena magnesiumjoner. Vatten som är rikt på mineraler är därför välgörande för oss. Magnesium i jorden är väsentligen i deras metalliska och oorganiska tillstånd, ofta som magnesiumkarbonat. Detta är magnesium i ett kristalliserat tillstånd som kroppen kan utnyttja. Växterna tar dock upp de kristalliserade mineraler genom sina rötter och omvandlar dem till biotillgängliga joner. Antagandet är naturligtvis att jorden faktiskt innehåller mineraler. Magnesium är den centrala atomen i växternas klorofyll, så att när Dr.Young i sin bok om pH-balans rekommenderar livsmedel rika på klorofyll, så det är verkligen mat med massor av magnesium han rekommenderar.

Kroppen behöver mineraler i en biologiskt form vilken den kan utnyttja. De flesta magnesiumtillskott innehåller magnesium i en metallisk kristalliserad och icke-biologiskt form. Detta marginaliserar kroppens förmåga att utnyttja tillskottet som oftast utsöndras av kroppen utan att ha bidragit något för att förbättra kroppens magnesiumbalans. Kroppen kan bara absorbera och utnyttja joner med hjälp av metalloproteiner transporteras till cellerna och sedan genom jonkanaler i cellmembranet in i cellerna.

Metalloproteiner och jonkanaler
Joniserade kolloidala mineraler absorberas antingen sublingualt (under tungan) eller isoleras och transporteras av metalloproteiner till destinationen via kemiska bindningar (ligand) mellan jonerna och metalloproteiner. Metalloproteiner, som står för 30% av kroppens proteiner, transporterar metalljoner i celler där de via jonkanaler leds in i cellerna. Cellerna har två sätt att få joner in i och ut ur cellen. Den ena är en så kallad jonpumpmekanism (aktiv metod som kräver energi), som, med hjälp av energi från energilagringscellen (ATP) tvingar jonerna in i och ut ur cellerna efter behov. Väldigt mycket av cellens energi förbrukas just i sådana processer. Den andra metoden är en passiv metod i vilken jonkanalen (ett protein) genom diffusion släpper in i och ut joner ur cellerna. Som namnet antyder är det endast joner som tränger igenom cellernas sofistikerat system för jonvandring genom cellmembranet.
Metalloproteiner är kombinationer av protein atomer (kol, kväve, syre, väte och svavel) som kemiskt binder till olika joner av mineraler kroppen behöver (järn, kalcium, kalium, magnesium, koppar, zink, etc.) och transporterar sedan dessa mineraler till sina destinationer. Mineraljoner är väsentliga i förhållande till att säkra metalloproteinernas funktionalitet, struktur och stabilitet. Hemoglobin är ett metalloprotein som är ansvarig för att järnjonerna når deras destinationer. Som järn ger röd färg till hemoglobin ger magnesium färg till klorofyllatomet. Metalloproteiner möjliggör liv på jorden, och vår förmåga att förstå banden mellan proteiner och mineraler/metaller är av stor biologisk och medicinsk betydelse. De två tyska forskare och läkare Erin Neher och Bert Sakmann fick 1991 Nobelpriset för deras upptäckter av cellulära jonkanaler. Detta var ett genombrott i samband med vår uppfattning att den mänskliga kroppen behöver joniserade mineraler och inte oorganiska salter, metallatomer eller kristalliseringar av mineraler.

Allmän information om magnesium
Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och har atomnummer 12. Det säger bland annat att atomen har 12 elektroner som kretsar runt kärnan som innehåller 12 protoner och 12 neutroner. Atomen har två elektroner i yttersta elektronomloppsbanan som gör magnesium mycket reaktivt, dvs villigt att dela eller ge upp sina två yttre elektroner. När de två negativt laddade elektronerna är borta har atomen blivit en positivt laddad magnesiumjon (Mg 2+).

Magnesium är det fjärde vanligaste grundämnet i kroppen och utgör i volym idealt 4-6 teskedar. Av de andra positivt laddade (katjoner) makromineralerna har vi kalcium, natrium och kalium, medan de resterande två makromineralerna fosfor och klor är negativt laddade (anjoner). Endast 1% av kroppens magnesiumhalt finns i blodet, medan resten är i benstommen och inuti cellerna (intracellulära) i bl.a. muskel, hjärta, hjärna, njurar, lever etc. Cellerna i ett väl fungerande hjärta innehåller 10 gånger mer magnesium än blodet i kroppen. 50-60% av kroppens magnesiumhalten är inkorporerad i det kristallgaller som bildar våran ben och tandstruktur. Upptaget av magnesium börjar i munhålan när det gäller biologiskt joniserad kolloidalt magnesium, men fortsätter absorberas genom hela mage/tarm systemet i kroppen. Genom att konsumera andra former av magnesiumtillskott startar absorptionen i tunntarmen och fortsätter i mage/tarmsystemet. Här måste emellertid kroppen konvertera oorganiskt magnesium till magnesiumjoner som kroppen kan använda sig av.
Magnesium är den viktigaste mineralen för människor såväl som för alla andra levande organismer. Ända sedan tidernas begynnelse har magnesium spelat en viktig roll både i cellbildning och celltillväxt. För växterna ska kunna utnyttja solenergin behöver de klorofyll vars huvudämne är magnesium. Med tanke på att magnesium främst är en intracellulär mineral som tidigare nämnts,kommer inte en vanlig blodanalys att avslöja magnesiumbrist. Tvärtom, en blodanalys visar ofta att magnesiumnivåerna är normala eftersom kroppen strävar efter att upprätthålla magnesiumhalten i blodet relativt konstant på 1%. Trots att blodprovet kan visa normala magnesiumnivåer, kan kroppens verkliga magnesiumnivåer således vara alltför låga, med alla de konsekvenser det får för hälsan.

Lite historia
Magnesium är ett av kroppens viktigaste element, och möjliggör för hundratals fysiologiska och biokemiska reaktioner med andra ord fungerar magnesium som en sorts buffert i nervsystemet och är en naturlig antidepressiv. Magnesium upptäcktes först utanför den grekiska staden Magnesia. I 1808 isolerade Sir Humphrey Davy flera av de alkaliska jordartsmetallerna och namngav dem efter oxidation såsom barium, strontium, kalcium och Magnium. Magnesiumoxid (MgO) som tidigare var känd som magnesium erhöll därmed namnet Magnium. Senare ändrades detta namn igen till magnesium.
Magnesium var redan under antiken använt som ett helande medel, både som laxermedel och i form av Epsomsalt. På 1600-talet blev vatten från den kända vattenkällan Epsom ett populärt helande medel, både som kosttillskott och som en blodrenare. 1695 blev magnesiumsulfat ett salt, isolerad från Epsomvattnet av Nehemia Grew.
Maria de Medici, som kom från en känd och rik familj med en hel del makt i Italien, beskrev de helande effekterna av Epsom Spring som ”used by a great store of citizens, especially by people of quality”.

År 1915 vann Richard Willstatter Nobelpriset för sina insatser för att definiera och beskriva strukturen av växternas klorofyll med magnesium som det centrala elementet. Magnesium används både mot graviditet, kramp och akut hjärtinfarkt. Brist på magnesium sägs vara det som stjäl flest år av en människas liv.

Kliniska effekterna av magnesiumbrist
Redan 1697 rekommenderade en medicinsk tidskrift, med en enorm entusiasm, magnesium som näringstillskott. De flesta av de tillstånd som vid den tiden behandlades med magnesium behandlas idag också med magnesium; hudsår, depression, yrsel, halsbränna, ringorm, njursten, gulsot och gikt. Här är en större lista, om än ofullständig, vad den senaste forskningen om magnesium visar och betonar att magnesium har ett betydande terapeutiskt värde vid behandling av en rad villkor och symtom.

1, ångest och depression; Magnesium kontroller stresshormonet adrenalin produceras av binjuren.
2, astma; Både produktion histamin och sammandragningar i luftvägarna ökar med magnesiumbrist.
3, Blodpropp; Magnesium har en central roll för att förebygga trombos och säkerställer att blodet är tunt och flyter fint …
4, Crohns sjukdom och ulcerös kolit; Magnesiumbrist minskar tarmfunktioner och kan orsaka förstoppning. Förstoppning innebär i sin tur förgiftning, dålig näringsupptag och i vissa fall kolit.
5, cystit; Blåssammandragningar och frekvent urinering förvärras av brist på magnesium.
6, depression; Hormonet serotonin, som reglerar humörsvängningar, är helt beroende av magnesium. Om hjärnan får för lite magnesium blir mer sårbara och utsatta för allergener, ämnen som i vissa fall kan orsaka olika psykiska störningar.
7, avgiftning; Magnesium är viktigt i samband med borttagning av farliga ämnen och bland annat tungmetaller, såsom kvicksilver, aluminium och bly.
8, Diabetes; Magnesium förbättrar insulinutsöndring från bukspottkörteln och underlättar kolhydratmetabolismen. Utan magnesium skulle inte insulin kunna transportera glukos in i cellerna så då kommer glukos och insulin att ackumuleras i blodet istället…
9, trött och sliten; Personer som lider av magnesiumbrist känner sig ofta trött och utmattad eftersom så många av kroppens enzymer inte fungerar. Trött och utmattad är ofta ett tidigt tecken på att man saknar magnesium.
10, problem med hjärtat; Utan tillräckligt med magnesium du kommer att dö till följd av att ditt hjärta stannar. Läkare kommer att berätta att man dog av en hjärtattack.
Adekvat magnesium är således en nödvändighet för kroppen. Tidiga tecken på att något livshotande är under utveckling är onormala förändringar i hjärtrytmen, angina (bröstsmärta), eller att man kollapsar efter tung fysisk aktivitet eller motionsrelaterade aktiviteter etc. Vid låga halter magnesium kommer hjärtmuskeln drabbas av muskelskakningar eller kramper och därmed stoppa . Detta beror på att det inte finns tillräckligt magnesium till musklerna för att slappna av efter en kontraktion och därmed redo för nästa sammandragning/kontraktion (hjärtslag). Magnesiumbrist är regel snarare än undantag hos personer med hjärtproblem, och sjukhusen ger magnesium i samband med akut hjärtinfarkt och arytmi (hjärtrytmstörningar). Som med alla andra muskler ’r magnesium också viktigt för ett fungerande hjärta. Magnesium används också för att behandla angina (bröstsmärtor).
11, högt blodtryck; När otillräckliga halter magnesium kommer båda att få sammandragningar av blodkärl och ökat kolesterol. Båda dessa tillstånd orsakar problem med blodtrycket.
12, hypoglykemi; Magnesium kontrollerar insulin och för lite magnesium kan orsaka lågt blodsocker.
13, Insomnia; Sömn reglerande hormonet melatonin är beroende av korrekt magnesium.
14, njurproblem; Brist på magnesium bidrar till förkalkning i njuren och resulterar i onormal produktion av lipider (organiska föreningar) och sämre blodsockerkontroll hos personer med njurtransplantation.
15, migrän; Serotoninbalansen är magnesium beroende. För lite serotonin kan orsaka migrän och depression.
16, skelett- och muskelvärk; Fibromyalgi, muskelryckningar, spasmer i ögat, kramper och kroniska problem med nacke / rygg kan orsakas av brist på magnesium. Sådana problem kan elimineras genom att användning av tillskott av magnesium.
17 problem med nerverna; Magnesium lindrar perifera nervsjukdomar i kroppen, såsom huvudvärk, muskelkramper, sammandragningar i mag-tarmkanalen och kramper i benen, fot och tå. Magnesium används också för behandling av både yrsel och förvirring.
18, obstetriska och gynekologiska problem; Vid mensvärk kan man förvänta sig ganska omedelbar effekt genom intag av joniserat kolloidalt magnesium. Sådana problem beror på i dess enkelhet en kombination av låg magnesiumhalt och mycket kalcium i cellerna. Magnesium förhindrar PMS och mensvärk, men är också viktig vid behandling av infertilitet. Magnesium motverkar också för tidig födsel, preeklampsi och graviditet kramper och ges intravenöst till gravida kvinnor med graviditetsrelaterad högt blodtryck och för att minska risken för cerebral pares och SIDS hos barnet.
19, osteoporos; Magnesium är viktigt när det gäller att reglera tätheten (densitet) i ben, det är faktiskt magnesium som tillåter ackumulering av kalcium. Ensam kan kalcium, utan magnesium, vara potentiellt skadligt för oss. Att ta kalcium och D-vitamin för att öka kalciumabsorptionen utan balansering med magnesiumintag kommer att medföra ytterligare magnesiumbrist. Detta i sin tur kommer återigen att utlösa en serie av händelser som leder till direkt nedbrytning av ben.
20, Raynauds fenomen; Magnesium hjälper blodkärlen i fingrar och tår
– Magnesium kontroll cellens energiproduktion.
– Magnesium är centralt för alla kroppens muskelfunktioner.
– Magnesium är avgörande för en väl fungerande matsmältning.
– Magnesium bidrar till bildandet av nya celler.
– Magnesium är grunden för bildandet av alla kroppens proteinstrukturer.
– Magnesium är naturens kalciumkanalblockerare.
– Magnesium kontrollerar produktionen av både RNA och DNA.
Magnesium kontroller kalcium anhopning samband med benstrukturen.
– Magnesium kontroller muskels avslappningsförmåga.
– Magnesium är avgörande för hjärnans funktion, hjärta och njurar.
– Magnesium aktiverar B-vitaminer, binjure och hjärna och nervsystem.
– Magnesium är en kofaktor som hjälper enzymer associerade med deras katalytiska effekt
på de flesta av kroppens kemiska reaktioner inklusive temperaturkontroll.
– Magnesium producerar och transporterar energi.
– Magnesium är viktigt i samband med ribosomen produktion av proteiner i celler.
– Magnesium är starkt deltar i processen för överföringen av nervsignaler.
– Magnesium slappnar musklerna.

Enzymer är proteinmolekyler som stimulerar någon kemisk reaktion i kroppen. Magnesium är ett viktigt mineral i samband med funktionen hos hundratals sådana enzymer, och också viktigt för flera tusen andra. Brist på magnesium har därför en effekt på alla aspekter av våra liv, både fysiskt och mentalt. Magnesium fungerar dessutom i samverkan med dussintals andra vitaminer och mineraler i samband med återuppbyggnaden av kroppens många olika objekt. Under ledning av magnesium, enzymer och näringsämnen fungerar som byggstenar med ett system som tillsammans utgör den underbara våra kroppar. Även våra tankar, genom hjärnans nervceller (nervceller) är helt beroende av magnesium för att fungera.

Magnesium vs kalcium
Magnesium och kalcium är två olika sidor av samma mynt. Kalcium verkar muskel kontraktila medan magnesium är muskel. Kalcium initierar nervsignaler medan magnesium stänga dem igen. Kalcium gör ditt blod tjockare medan magnesium säkerställer att blod är tunn och fin. Med alltför mycket kalcium in i cellerna på grund av magnesiumbrist, kan man uppleva ihållande muskelsammandragningar. Detta kan leda till ihållande sammandragningar i bronkerna (astma), livmodern (starka mensvärk), blodkärlen (högt blodtryck), etc. Det är relativt lätt att förstå att balansen mellan dessa två mineraler är avgörande för hälsa och välbefinnande i vår. Men det är i vårt samhälle tyvärr bara mantra kalcium vi hör.

Medicinska studier vid Creighton University Medical School i Omaha, Nebraska, visade att både magnesium och kalcium absorberas av kroppen i sin joniserade form via cellulära jonkanaler. Magnesium är naturens kalciumkanalblockerare som hindrar kroppen från att ta upp stora mängder av kalcium. För stora mängder kalcium kan leda till celldöd. Författare och forskare MD Mildred S.Seelig säger: ”Kalcium är ett viktigt näringsämne viktigt, men det måste bevakas och kontrolleras och balanseras av tillräcklig magnesium om det är att inte orsaka skada på cellerna och kroppen som helhet.” Vinster och ackumulering av kalcium är därför direkt skadliga för kroppen, och förmodligen den enda orsaken till många av dagens hälsoproblem. Magnesium dock inte ackumuleras och skulle därför inte få för mycket av det. Alla orala magnesium tillskott utom joniserad kolloidalt biotillgängligt magnesium, kan ha en laxerande effekt. Detta beror på att kroppen genom magen / tarmsystemet inte klarar (uppdelning) av de olika oorganiska kristalliserade magnesium tillskott.
Vissa studier på magnesium

– The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ”Unga män tar magnesium tillskott uppnå en positiv effekt på förnyelse av ben, som kallas benomsättning, som är kroppens rutin nedbrytning och uppbyggnad av ben. Denna uppdelning och ombyggnad av ben är också viktigt i hennes tidiga stadier av klimakteriet. Denna period kan orsaka en minskning av benmassa och störningar som benskörhet, vilket också kan orsaka dvärgväxt av ben.

University of Graz Medical School i Österrike undersökte effekten av magnesium tillskott på detta ”benomsättningen” hos friska unga män. I studien, där unga män i åldern 27 till 36 år testades, vi lärt oss mycket överraskande resultat. Det var en överraskning för forskarna att lära sig att blodmagnesiumhalten minskat. Anledningen till att magnesiumhalten i blodet minskade var att vävnad, såsom ben, började ta upp en oproportionerligt stor del av magnesium i biotillgänglig joniserad kolloidal form. Den joniserade kolloidalt magnesiummet transporteras intracellulärt (cellerna) och är därmed inte i den extracellulära vätskan (blod). sådan forskningsrådet

När du vet att du åtminstone behöver magnesium.
I grund och botten, mellan 75% och 90% av befolkningen lider brist på magnesium på grund av låga nivåer i livsmedel i kombination med stor utsöndring av mineralet. Forskare tror att sjukvården bör agera mer proaktivt i förhållande till rekommendera magnesium tillskott till patienter med symptom eller diagnoser som har visat att svara positivt på magnesium.

– ADHD
– Kroniskt trötthetssyndrom / ME
– Depression
– Epilepsi
– Diabetes / Diabetes (på grund av absolut eller relativ insulinbrist eller insulinresistens)
– Tremor (ofrivilligt, något rytmiska muskelrörelser i en eller flera kroppsdelar)
– Parkinsons
– Arytmi (oregelbunden hjärtrytm)
– Högt blodtryck
– Migrän
– Cirkulationsrubbningar (hjärna / hjärta, åderförkalkning, hjärtinfarkt)
– Migrän
– Kramper
– Buksmärta
– Osteoporos (benskörhet)
– Astma
– Stressrelaterade obalanser
– Tinnitus
– Antaksi ( ”Darr” av speciellt händer och fingrar när du försöker exakt rörliga behandlingen.)
– Förvirring
– Slapp och trött
mm

Dessutom finns det andra faktorer som kan ha en effekt på magnesiumbalansen.

– Låg magsyra (vanligt i äldre människor)
– Kost med lågt magnesiuminnehåll, liksom processad snabbmat och kolsyrade drycker.
– Så kallat mjukt (lågt på mineraler) vatten i kranen.
– Diet rik på kalcium (såsom mycket mejeriprodukter)
– Ett stort antal olika läkemedel.
– Stress, operationer eller olika kroniska sjukdomar såsom diabetes.
– Diarré eller kräkningar.
– Överdriven användning av alkohol.
– Crohns sjukdom, celiaki eller andra former av obalans i matsmältningssystemet.
– Problem med njurarna.
-. Genetiska vissa komplikationer beträffande Magnesium upptag.
– mm

I korthet kan man säga att magnesium är kroppens viktigaste mineraler och att majoriteten av befolkningen till följd av lågt intag och stora uttag i vardagen och lida i vårt moderna samhälle. Magnesiumbrist är själva orsaken till många av de problem människor idag diagnostiseras och får läkemedel för. Även om man är medveten om förhållandet, är det svårt att uppnå korrekt magnesiumbalans när huvuddelen av magnesiumtillskotten på marknaden idag är i dålig biotillgänglig form. Större intag av sådana tillskott av magnesium kommer ha en mycket olycklig och laxerande effekt. Vid varje fall av hälsoproblem du inte förstår bör man fråga sig om det kan bero på magnesiumbrist. Ett blodprov kommer inte att ge svar på kroppens intracellulära halter av magnesium. Omvänt, en blodprov kan lura läkaren att tro att magnesiumnivåerna är normala eftersom kroppen alltid strävar efter att hålla magnesiumhalten i blodet konstant eller för högt för att du har tagit stora mängder magnesiumtillskott som kroppens celler inte kan använda sig utav och därför är helt verkningslösa befinner sig i blodet . Joniserat kolloidalt magnesium är i en biologiskt form som kroppens miljarder celler omedelbart kan utnyttja via cellulära jonkanaler så som de två tyska läkarna och Nobelpristagarna visade 1991.

Kolloidala mineraler

kolloidalt guld adhd

9 KOMMENTARER

 1. Vem har skrivit ovanstående artikel med en blandning av korrekta och helt felaktiga påståenden.

  Att påstå att låga magnesium intag ger ADHD, epilepsi, osteoporos (benskörhet) och tinnitus visar bara att den eller de som skrivit artikel inte har så stora kunskaper i ämnet. En klassisk vaken.se artikel alltså.

  • Förnekar du att Magnesium är viktigt för benbildningen? Magnesum är viktigt för mikrokondierna våra kraftverk i cellerna. Det kan säkert påverka massor av sjukdomstillstånd. Risken för att drabbas av ADHD och andra tillstånd kan säkert påverkas av massor av saker inklusive magnesium som är så viktig för oss alla. Men du bror duktig vet förståss allting utan att forska om saken.

   • Kalcium är viktigare än magnesium för benbildning.

    Vi får i oss tillräckligt med magnesium i maten så majoriteten lider inte av någon magnesiumbrist.

    Forskning är inget vad vaken.se eller någon annan i den domänen håller på med. Ta i så fall upp några exempel på det.

    • Uppenbarligen får vi i oss för lite magnesium för att skydda oss från sjukdomar. I Umeå gjordes för många år sedan en undersökning om vad som hände när vattenverket ändrade formula i sin vattenrening. Vattnet till Umeåborna fick en ökad mängd magnesium. Resultatet av denna förändring blev att antalet hjärtsjukdomar minskade.
     Alltså visar det som ett lokalt exempel att många personer får i sig för lite magnesium. När man tillsatte magnesium i Umevattnet blev färre drabbade av sjukdom.

     • Detta förklarar som jag skrev inte förändringarna i övriga landet när de gäller hjärtsjukdomarna.

     • Som jag skrev i början: artikel med en blandning av korrekta och helt felaktiga påståenden.

      Nästan 80 % av amerikanarna har magnesiumbrist men i Sverige får majoriteten i sig nog med magnesium i födan. Det är bara de som har tarmsjukdomar eller äter ensidig kost som har magnesiumbrist.

      Det är något som haltar här.

      Hjärtsjukdomar har minskat i hela landet så Umeås exempel kan inte säker kopplar till magnesium .

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här