Idag är det 11/9 (sett med amerikanskt datumformat). Dagen då Donald Trump valdes till ny president i USA. Är det dagen då en ny utredning om 9/11 (samma format) får en ny chans? Donald Trump sa samma sak det Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) sagt under flera år med krav på en ny utredning, att WTC med stor sannolikhet demolerades med sprängämnen.

palbergstrom.com