Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan. Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder. Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

Dokumentet redogör för en lång rad biverkningar till följd av vaccinering med Infanrix hexa. Under en tvåårsperiod har GSK samlat in rapporter från ett antal länder där vaccinet distribuerats. Den aktuella perioden är 23 oktober 2009 – 22 oktober 2011.

Dokumentet täcker ett brett spektrum av komplikationer. Rapporterna summerar till 1 742 stycken och belyser över 800 olika biverkningar, som i stort sett berör varje system och organ i kroppen: blod, hjärta, nervsystem, immunsystem, lungor, hud, sensoriska organ som syn och hörsel, det muskuloskeletala systemet, leder, urinvägar, matsmältning samt det endokrina systemet.

De biverkningar som beskrivs i dokumentet skiljer sig gravt från de biverkningar GSK listar i sina egna bipacksedlar. Listan rymmer inte mindre än 503 allvarliga biverkningar vilka inte finns med i deras officiella biverkningslista.

Anmärkningsvärt är att det finns 36 registrerade dödsfall, av vilka de flesta skedde inom loppet av tre dygn efter att spädbarnet vaccinerats. Dokumentet nämner ytterligare 37 dödsfall som har registrerats sedan vaccinet lanserades år 2000. Totalt finns det alltså ett minimum av 73 spädbarn vars död läkemedelsbolaget GSK inte kan motbevisa är en följd av vaccinationen. Majoriteten av dessa barn var helt friska innan vaccinationen.

Läs mer på vaccin.me

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här