Vi har alla upplevt en resa under nu över ett år, där rädslan basunerats ut i lagom doser. En resa som är unik för var och en av oss. Många har också gett efter för rädslan och inordnat oss i storebrors lösning: Ta ditt vaccin och återgå till det nya normala.

Är covid-19 bara en naturens nyck, en slumpmässig händelse eller ligger det en plan, en konspiration bakom?

Min egen resa
Jag kan bara gå till mig själv och betrakta min egen resa. Jag var förberedd eftersom jag redan åren 1988-1992 fullbordade ett verkligt djupdykande i 1900-talets värsta pandemi, den med aids. Jag kände igen många av faktorerna som återfanns i den pandemin. Dr Jekyll och Mr Aids var Robert Gallo. Coronans främste talesman är hans efterföljare inom amerikanska myndigheter Anthony Fauci.

På djupet i radion
Det är när jag lyssnar på ett radioprogram gjort av Thomas Lindblad och Peter Normark som man får följa delar av Anthony Faucis förehavanden som jag för första gången blir uppfylld av glädje. Äntligen sänder Sveriges Radio ett program som går ut på att följa den avgörande sanningen om coronan på spåret.

Innehållet var för mig inte speciellt nytt – men att man i public service återgick till ett äkta sanningssökande istället för att plantera ut elitens agenda var fantastiskt.

Tre dokument värda att ta del av
För egen del hade jag tidigt slagit fast att åtminstone hysterin runt epidemin var ett människoverk. Här lyfter jag bara fram tre dokument som visar på att det rör sig om en planerad epidemi – en plandemi.

Lock Step är ett sådant dokument från 2010 (Ref 34 i almanova.eu) Det andra är är boken Covid-19: The Great Reset, skriven av Klaus Schwab och utgiven 2020. Dessa båda arbeten utgör också en viktig grund för den analyserande boken : ”Den globala statskuppen” skriven av Jacob Nordangård.

Återigen ger radioprogrammet verkligt hopp. Det var en ljusglimt i ett nästintill totalt mörker där de viktiga sanningarna om denna epidemin bara fått utrymme på alternativa sajter.

Great Reset och Lock Step
Men läser man The Great Reset eller Lock Step så finner vi också att vi bara är i början av en nyordning där elitens mål är att skapa ett teknokratiskt 1984. I deras strävan ingår en arsenal med verktyg, där bland annat 5G och Artificiell Intelligens är några av de viktigaste. Men man använder sig också av klassiska psykologiska metoder för att med främst rädslan hos folket få dessa att lydigt gå sin egen undergång till mötes , istället för att bjuda motstånd.

Att både skriva och vara aktiv
Själv har jag också lämnat mitt egna verktyg i den kampen, tangentbordet, för att förena mig med de folkliga manifestationer som förekommit. Men då främst för att fortfarande vara en dialogens förespråkare. Vid de folksamlingar som varit i Stockholm med Frihet och Sanning som paroller har jag också varit den som före och efter samtalat med flera poliser och försökt få till en dialog så att den våldsamma konfrontationen undviks. Det kanske kan tyckas naivt men jag tror nog att av olika yrkesgrupper i Sverige som börjar få upp ögonen för att Grundlagens fri och rättigheter hotas av påfund som pandemilagar så är det många poliser som inser att det är så långt ifrån deras genuina uppdrag; att skydda folket från kriminalitet, som man kan komma. I hjärtat är säkert de flesta med oss.

Journalisterna borde också hylla Frihet och Sanning
Men det finns också en annan grupp av yrkesfolk som borde vara på den sanningssökande sidan och det är journalisterna. Vi har ju uppfostrats med att en fri och självständig press ska fungera som en Tredje Statsmakt och där journalisterna ska vara sanningssökare och söka klarlägga spelet bakom kulisserna. De allra flesta journalister rapporterar ju just om detta när övergrepp sker, såväl historiskt som i nutid – men då i andra länder. Totalitära övergrepp som i fascismens Italien och Tyskland under Andra Världskriget följs upp år efter år med krönikor. Likadant med övergreppen i östblocket. Så sker också i nutid när militären i Myanmar skjuter skarpt mot sin egen befolkning eller när Israel utför rena raiderna mot den palestinska befolkningen. Och likadant när Vitryska flygvapnet tvingar ner flygplan. Men så kom coronan och istället utgick det från centralt håll att man skulle följa ett narrativ – en fastlagd berättelse – som stod helt i överensstämmelse med läkemedelsindustrins intressen. I bästa fall för att samma industri skulle kunna göra storvinster genom en enorm försäljning av vacciner. I värsta fall att man via vaccinerna också skulle kontrollera befolkningen och även dess numerär.

Elementära fakta som media tigit om
Här är några fakta som är ganska enkla att kontrollera, men som ytterst sällan har förmedlats via massmedia – I april 2020 gick en av världens mest berömda virologer, Nobelpristagaren Luc Montagnier ut i franska media och yttrade att Coronaviruset p.g.a. dess genetiska uppbyggnad inte kunde ha uppkommit naturligt utan måste ha ett emanerat från ett laboratorium. Vi stryker under att Montagnier verkligen sade detta, däremot återstår att bekräfta huruvida hans utsaga var sann. Den PCR-dokumentation som publicerades i januari 2020 av Corman och Drosten kom att ligga till grund för det mesta av den smittspår