Vi har alla upplevt en resa under nu över ett år, där rädslan basunerats ut i lagom doser. En resa som är unik för var och en av oss. Många har också gett efter för rädslan och inordnat oss i storebrors lösning: Ta ditt vaccin och återgå till det nya normala.

Är covid-19 bara en naturens nyck, en slumpmässig händelse eller ligger det en plan, en konspiration bakom?

Min egen resa
Jag kan bara gå till mig själv och betrakta min egen resa. Jag var förberedd eftersom jag redan åren 1988-1992 fullbordade ett verkligt djupdykande i 1900-talets värsta pandemi, den med aids. Jag kände igen många av faktorerna som återfanns i den pandemin. Dr Jekyll och Mr Aids var Robert Gallo. Coronans främste talesman är hans efterföljare inom amerikanska myndigheter Anthony Fauci.

På djupet i radion
Det är när jag lyssnar på ett radioprogram gjort av Thomas Lindblad och Peter Normark som man får följa delar av Anthony Faucis förehavanden som jag för första gången blir uppfylld av glädje. Äntligen sänder Sveriges Radio ett program som går ut på att följa den avgörande sanningen om coronan på spåret.

Innehållet var för mig inte speciellt nytt – men att man i public service återgick till ett äkta sanningssökande istället för att plantera ut elitens agenda var fantastiskt.

Tre dokument värda att ta del av
För egen del hade jag tidigt slagit fast att åtminstone hysterin runt epidemin var ett människoverk. Här lyfter jag bara fram tre dokument som visar på att det rör sig om en planerad epidemi – en plandemi.

Lock Step är ett sådant dokument från 2010 (Ref 34 i almanova.eu) Det andra är är boken Covid-19: The Great Reset, skriven av Klaus Schwab och utgiven 2020. Dessa båda arbeten utgör också en viktig grund för den analyserande boken : ”Den globala statskuppen” skriven av Jacob Nordangård.

Återigen ger radioprogrammet verkligt hopp. Det var en ljusglimt i ett nästintill totalt mörker där de viktiga sanningarna om denna epidemin bara fått utrymme på alternativa sajter.

Great Reset och Lock Step
Men läser man The Great Reset eller Lock Step så finner vi också att vi bara är i början av en nyordning där elitens mål är att skapa ett teknokratiskt 1984. I deras strävan ingår en arsenal med verktyg, där bland annat 5G och Artificiell Intelligens är några av de viktigaste. Men man använder sig också av klassiska psykologiska metoder för att med främst rädslan hos folket få dessa att lydigt gå sin egen undergång till mötes , istället för att bjuda motstånd.

Att både skriva och vara aktiv
Själv har jag också lämnat mitt egna verktyg i den kampen, tangentbordet, för att förena mig med de folkliga manifestationer som förekommit. Men då främst för att fortfarande vara en dialogens förespråkare. Vid de folksamlingar som varit i Stockholm med Frihet och Sanning som paroller har jag också varit den som före och efter samtalat med flera poliser och försökt få till en dialog så att den våldsamma konfrontationen undviks. Det kanske kan tyckas naivt men jag tror nog att av olika yrkesgrupper i Sverige som börjar få upp ögonen för att Grundlagens fri och rättigheter hotas av påfund som pandemilagar så är det många poliser som inser att det är så långt ifrån deras genuina uppdrag; att skydda folket från kriminalitet, som man kan komma. I hjärtat är säkert de flesta med oss.

Journalisterna borde också hylla Frihet och Sanning
Men det finns också en annan grupp av yrkesfolk som borde vara på den sanningssökande sidan och det är journalisterna. Vi har ju uppfostrats med att en fri och självständig press ska fungera som en Tredje Statsmakt och där journalisterna ska vara sanningssökare och söka klarlägga spelet bakom kulisserna. De allra flesta journalister rapporterar ju just om detta när övergrepp sker, såväl historiskt som i nutid – men då i andra länder. Totalitära övergrepp som i fascismens Italien och Tyskland under Andra Världskriget följs upp år efter år med krönikor. Likadant med övergreppen i östblocket. Så sker också i nutid när militären i Myanmar skjuter skarpt mot sin egen befolkning eller när Israel utför rena raiderna mot den palestinska befolkningen. Och likadant när Vitryska flygvapnet tvingar ner flygplan. Men så kom coronan och istället utgick det från centralt håll att man skulle följa ett narrativ – en fastlagd berättelse – som stod helt i överensstämmelse med läkemedelsindustrins intressen. I bästa fall för att samma industri skulle kunna göra storvinster genom en enorm försäljning av vacciner. I värsta fall att man via vaccinerna också skulle kontrollera befolkningen och även dess numerär.

Elementära fakta som media tigit om
Här är några fakta som är ganska enkla att kontrollera, men som ytterst sällan har förmedlats via massmedia – I april 2020 gick en av världens mest berömda virologer, Nobelpristagaren Luc Montagnier ut i franska media och yttrade att Coronaviruset p.g.a. dess genetiska uppbyggnad inte kunde ha uppkommit naturligt utan måste ha ett emanerat från ett laboratorium. Vi stryker under att Montagnier verkligen sade detta, däremot återstår att bekräfta huruvida hans utsaga var sann. Den PCR-dokumentation som publicerades i januari 2020 av Corman och Drosten kom att ligga till grund för det mesta av den smittspårning som sedan skedde. När den ifrågasattes senare av bland andra Yeadon och Woldarg var det tyst om detta. När sedan den ursprungliga PCR-publikation smulades sönder av ett team europeiska forskare och visade sig vara behäftad med tio allvarliga fel så blev detta inte uppmärksammat. I Lancet förekom en artikel där man dömde ut malariamedicinen Hydoxychlorokin som både farlig och värdelös. Den tjänade exempelvis som underlag för svenska Läkemedelsverket att förbjuda svenska läkare att förskriva den för annat än vissa reumatiska problem. När artikeln senare togs tillbaka av Lancet så blev dementin liten och LMVs förbud avlägsnades inte. Helt nyligen , sedan vaccinationerna startade har AstraZenecas vaccin råkat i skottgluggen, främst sedan ett antal norska läkare kunnat påvisa ett samband mellan ett antal dödsfall och vaccinet. Samtidigt redovisade svenska LMV att antalet dödsfall som rapporterats in var mer tio gånger så stort när det gäller Pfizers experimentella mRNA-injektion. Om detta var det tämligen tyst. Konsekvensen av detta kan vi nu se. De som bestämt sig för att låta sig vaccineras gör motstånd mot att ta ta Astra Zenececas vaccin, bara för att välja ett långt farligare… Men det kanske var meningen sett ut 1984 års hjärntrusts synvinkel?

Urvalet av fakta i svenska media är så snedvridet att man därför måste ställa sig frågan om det inte föreligger en mycket medveten planerad granskning av vad som får publiceras och vad som ska förtigas.

Narrativet avgör – inte verkligheten
Svenska media har en lång tradition av att ha ett narrativ – en berättelse som står i överensstämmelse med den konstellation som står för den för stunden internationella makten. När Nazi-Tyskland var i ropet kunde det ariska förhöjas i dagspressens krönikor medan kritiska röster som Ny Dag eller Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ettdera lämnade blanka ”censurerade” rutor eller belades med distributionsförbud. Under kalla kriget var målet att beskriva världen som god och ond, där Sovjet och Östblocket var det onda medan det västliga demokratiska idealet stod för godheten. Ibland kunde detta mönster brytas, som till exempel när USA:s krigföring mot Vietnam blev för mycket. Likadant när den med USA närstående apartheidregimen i Sydafrika excellerade i våld: Ja då kunde svensk etablerad press tillfälligt ta ställning för den frihetskamp och sanningskamp som pågick i dessa länder. Men så här 20 år in på 2000-talet var dessa tillfälligheter som mer bara var undantag. Nu är det annat ljud i skällan. När militärkupper såsom i Bolivia och Myanmar får ursäktas på grund av Internationella medias förfalskade beskrivningar om valfusk, Ja då har svensk etablerad media återigen ställt sig på den ledande världsmaktens sida.

Föredömena i svensk press
Men det finns också en annan företeelse i Sverige som jag nu fallit offer för : Jantelagen. Jag har nu räknat upp den dåliga sidan av nyhetsförmedlingen först och kritiserat den. Hade jag varit helt befriad från Jantelag så hade jag istället visat upp föredömena först.

Här har jag stött på dessa, alla med ett förflutet inom Svensk Public Service. Vill man har riktig faktagranskad och professionell information så läser man exempelvis de böcker som förre Aktuellt – reportern Nikola Majstrovic skrivit sedan han blivit pensionär. Eller tar man del och beundrar de knivskarpa analyser som förra reportern Margareta Skantze gjort av den viktigaste problematiken runt corona. Artiklar som först publiceras på www.newsvoice.se sedan Svenska Dagbladet refuserat desamma. En annan journalist är Per Schapiro som i sin pod www.folketsradio.se får utforma sina radioprogram på ett sätt som tidigare cheferna på bland annat Vetenskapsradion förbjöd honom göra.

Den Rockefellerska affärsmodellen för sjukdom
Men det finns fler många fler som på alternativsajter bemödar sig om att föra till torgs de nyheter som både är relevanta och viktiga för att förstå verkligheten. Den enskilt viktigaste insikten är, efter mitt arbete som skribent i trettio år om hälsofrågor, hur man förvandlat den sjuka människans kropp till en marknad för Rockefellers stora affärsintresse. Den som mest pedagogiskt fört fram detta för en svensk publik är Lars Bern som på sin hemsida www.anthropocene.live de senaste tio åren upprepat denna tes. Det är en hemsida som jämte hans böcker om den Metabol Pandemin är värda en bukett med eloger. Den Rockefellerska affärsidén går i korthet ut på att man att upprättar en så stor marknad som möjligt med kroniskt sjuka människor, som vare sig då får dö eller tillfriskna. De ska underhållas med dyrbara, patenterade kemiska substanser som tillfälligt ska lindra symtomen. Också forskningsindustrin domineras av denna filosofi. Därför ska man inom akademierna inte söka en orsak till kronisk sjukdom för då skulle ju patienterna kunna bli friska. När man väl kommer till insikt om sakförhållandena så kan man ju komma till slutsatsen att det är ju cynism. Därför har man också från den Rockefellerska sidan sedan länge omgärdat sitt affärskomplex med olika metoder. Begåvade , vältaliga professorer blir uppköpta av industrin och ges positioner där de kan fungera både som beslutsfattare och som språkrör. Det språk de brukar är en ridå för att invagga proselyterna i en nästintill religiös övertygelse. De vanligaste honnörsorden är det odefinierade ”Vetenskap och Beprövad erfarenhet” på sistone delvis ersatt av ”Vetenskaplig Evidens”. För att hålla andra metoder borta så upprättar man också godkännande kriterier helt tillämpbara på biomolekyler – men som fungerar bristfälligt på frekvensmedicin, örtterapier, homeopati osv. Man har dessutom via ekonomiska transaktioner ytterligare köpt upp media via bulvaner som Schibsted och Bonniers så att man relativt ostört ska kunna indoktrinera människor.

Bonniers inflytande
När det gäller Bonniers som enligt kunniga personer som Majstrovic dominerar 80 % av svenska media och därmed avgör vad som får skrivas eller vad som ska tystas ned så är ju detta helt logiskt. Bonniers har ju också en egen Läkemedelsdivision. Däremot är det ju också helt oetiskt.

Hos Bonniers får helst inga skriverier förekomma som ifrågasätter det Rockefellerska paradigmet. Deras journalister oavsett om de är medvetna om förhållandena eller inte: vet mycket väl om och hur de får skriva för att få det publicerat. Skulle ändå någon journalist få för sig att gå utanför ramarna så kan det gå som det gjorde för Liza Marklund. Innan hon debuterade som författare hade hon läst min bok Aids Tabu och förberedde en lång artikel om den boken för Expressen. Men så hände det att när hon kom tillbaka till arbetet en vardagsförmiddag så var hennes skriverier raderade på datorn. En annan Bonniersjournalist är Karin Bojs. Hon återfanns på åskådarplats när jag premiärföreläste om min bok Aids-Tabu på Göteborgs Universitet 1992. Det blev inte en rad i DN. Däremot följde sakliga reportage av Thomas Bibin på Sveriges Radio och Maria Hermansson i tidningen Arbetet.

DN skyddar korruptionen
De som däremot fick gott om tid avsatt för att göra journalistiskt researcharbete var DN journalisterna Mattias Carlsson och Mikael Delin. Bakgrunden var denna: Riksrevisionsverket hade i maj 2016 kommit ut med en enastående rapport (RRV nr 9- 2016) som klart påvisade att det fanns en inbyggd korruption hos tre statliga myndigheter; Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Allra mest okontrollerad var denna hos Läkemedelsverket där svängdörrarna stod på vid gavel för både myndighetens och läkemedelsindustrins agenter. Författare till rapporten var Petra Jonvallen och Riksrevisonsverkets chef Margareta Åberg hade satt sin signatur på rapporten. Faktiskt ett av de skarpaste angreppen på den Rockefellerska maktpolitiken som vi skådat. Det kunde inte läkemedelsindustrin tåla utan åtgärder sattes in. Bonniers agerade. Man lät två journalister granska otillbörligheter hos de tre cheferna på Riksrevisionsverket. Eftersom två av cheferna gick på cancerbehandling så förekom en del sjukfrånvaro, där de som var friska täckte upp för varandra. På så sätt blev det formfel och där avlossade Dagens Nyheter tunga artilleriet och i en serie artiklar avslöjades dessa formfel och man sköt ytterst in sig på generaldirektören Margareta Åberg. Allt för att dölja den verkliga korruptionen, den mellan läkemedelsföretagen och svenska myndigheter. DN: s artikelserie ledde till att Konstitutionsutskottet extrainkallades under en exklusiv massmediabevakning. Själv var jag den förste att få starta upp frågestunden före STV, radion, DN, AB, TV4 och alla andra. Den gången fick man som journalist faktiskt komma in på Riksdagen. Min fråga redovisas här: whitetv.se .

KU:s svar blev diplomatiskt sedan man tagit personliga hänsyn – men Riksdagens behandling av RRV:s rapport nr 9, blev undermålig. Man godkände helt sonika korruptionen mellan myndigheter och industri. För Margareta Åbergs personliga del blev det den sista striden. Hon klarade inte av att bekämpa cancern utan avled på våren 2017

För egen del blev det många erfarenheter. Den viktigaste var att notera hur övriga journalister agerade efter mig i utfrågningen. De hade inte alls noterat den stora frågan utan fördjupade sig, och därmed förlorade sig, i detaljer. Det är ju precis sådana frågor som den församlade pressen ställer till Tegnell & Co när de befinner sig på Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Efter mitt besök där kom Riksdagen liksom övriga institutioner att införa krav på Presslegitimation och försökte jag ändå ta mig in skickade man ut signalementet på mig i förväg så att jag stoppades.

Jag var beredd
Alltså var jag ganska förberedd på att etablerades bevakning av hela coronakomplexet inte skulle störa Läkemedelsindustrins intentioner att bereda marken för ett, i bästa fall, scenario där man kunde prångla ut årsvisa vacciner till den stora delen av befolkningen som först skrämts till rädsla och foglighet. Att sedan vaccinerna, egentligen experimentinjektionerna, inte var så värst effektiva utan bara, i bästa fall ger ett begränsat skydd, verkar media inte vara så speciellt intresserade av. Därför har regeringen i dagarna beställa 40 miljoner nya vacciner så att man ligger i framkant för att upprepat kunna injicera befolkningen de kommande två åren med. Att man ändå mer håller tyst om de biverkningar injektionerna ger är ett våldsamt underbetyg åt svenska etablerade media.

Vaccinationspassen – en insats för Apartheid
Men när man så minutiöst försöker från elitens sida använder sig av media för ett koncept som vi väljer att kalla ”Den Stora återställaren” så blir det alltfler som genomskådar den marsch vi är på väg mot. Polisen har fått se detta och många bland dem genomskådar konceptet. En del journalister har också insett det och reagerar. Men många fler journalister borde inse att förutsatt de arbetar för elitens media att de inte bara är maktens megafoner utan att de aktivt med sina skriverier faktiskt är de schackspelets bönder som offras på lögnens altare. Förutsatt de inte gör uppror. Det räcker att de återgår till sin viktiga yrkesroll: att beskriva sanningen – den avgörande. Det senaste steget av eliten är att införa ett gemensamt vaccinationspass för alla i EU. Israel var först ut med detta och där ser de äldre med förskräckelse hur det land och vars judiska befolkning nu åter en gång i historien delar upp sina medborgare i ett apartheidsystem där vaccinationspassen berättigar till samhälleliga rättigheter, medan de som vägrar injektioner känner sig som att de återigen istället påklistrats en Davidsstjärna. Samma stjärna som de tvingades bära i de länder som var ockuperade av nazisterna. Därmed har Israel gjort ytterligare en uppdelning av de som bor där- Palestinierna var redan en andra klassens medborgare- Nu har man fått en tredje klass. De judiska israeler som saknar vaccinationspass.

Debatt behövs – istället för att kavla upp ärmen
Samma vill man nu införa inom hela EU, där de som värnar en naturlig hälsa och fortfarande kan vägra vaccin – eller bättre – vägra ställa upp som försöksdjur för ett gigantiskt experiment med genmodifierade injektioner. Detta borde vara en frågeställning för varje journalist: Att ställa frågan om inte vaccinationspasset jämte vaccinet är verkliga maktmedel för en överhet som vill kontrollera den egna befolkningen. Det vore också en journalistisk plikt att tillåta en demokratisk debatt i frågan.

Tillåts inte den demokratiska debatten. Ja då har vi inte längre en demokrati. Då har det etablerade Sverige givit efter från diktaten från EU, World Economic Forum och de ägarintressen som dominerar WHO.

Ett liten öppning skedde i mitten av maj. Då tillät man faktiskt slå fast i en del etablerade media som exempelvis TV4 och Svenska Dagbladet om ändå inte Coronaviruset hade emanerat inifrån det gentekniska laboratoriet i Wuhan. Men varför skulle det dröja så länge? Jag hade ju redan på Sergels torg kastat ut den frågeställningen 16 månader tidigare, i januari 2001.

Tänk om knäppgökarna ändå har rätt?
Det var rubriken på en krönika i AB signerad Oisin Cantwell, sedan han faktiskt deltagit som journalist på den enda riktiga 1:a maj manifestationen i Stockholm 2021. Jag vet inte vad Oisin Cantwell hade med sig i bagaget när han skrev så, men den rubriken andades ändå en öppning för att journalisterna skulle återigen ställa de riktiga frågorna, och inte bara lyda order från den centrala redaktionen. Jag har samtalat med många andra journalister under de mer än trettio år jag varit verksam som skribent och jag vägrar tro att de samtliga är så anfrätta av girighet och rädsla att de helt givit upp att de verkligen är de maktens megafoner som de ibland utmålats som. Hos de allra flesta, åtminstone de som varit med ett tag finns en äkta yrkesstolthet, detta parat med ett patos för demokrati och en lika storantipati mot maktövergrepp. Då ställer man frågor som leder fram till svar.

En sådan fråga man borde ställa sig omedelbart och begära researchtid för att granska fallet med kollegan Jesper Johansson. Jesper blev som journalist brutalt nedslagen och handfängslad av polis den 1:a maj. Han har också efterräkningar att vänta, då en rättegång mot honom skall hållas i juni. Likheterna med fängslandet av oppositionella i Belarus är slående. Vad gör de etablerades journalister i detta ärende?

Niels Harrit vill kunna svara ärligt gentemot barnbarnen
När jag en gång frågade Niels Harrit, Köpenhamn varför han som vetenskapsman går ut med och bevisar att dammet vid World Trade Center innehöll stora mängder med sprängmedlet nanotermit så svarade han så här: -Jo du Ingemar, min drivkraft är faktiskt mina barnbarn. Om de om några år frågar mig Bestefar, visste du vad som skedde då. Ja, blir ju då mitt svar men följdfrågan från barnen måste ju då bli; På vilken sida stod du då Bestefar, Den goda eller den Onda? Att svara fel eller eventuellt ljuga för barnbarnen är inget man gör.

Här kan man som utgångspunkt för en riktig coronajournalism starta med att ta reda på vad följande personer har gjort för insatser för att klargöra turerna i den coronahysteri som vi snärjts i:

Reiner Fuellmich, tysk-amerikansk advokat som en gång fick Volkswagen på knä när de bluffade med sina avgassiffror.

Luc Montagnier, fransk virolog som 2008 fick Nobelpris för att han först kunde isolera HIV hos en patient. Han har uttalat sig om både coronans ursprung och faran med de genmodifierade injektionerna.

Dolores Cahill, Irland som var med och grundade World Freedom Alliance i Stockholm den 1 november. Hon var tidgare med som expert i EUs inre kretsar, ett uppdrag som hon lämnat.

Judy Mikovits, amerikansk virolog som arbetat tidigare för Anthony Fauci, men på grund av hans agerande hamnade i fängelse för att hon gick ut med revoultionernande sanningar om de nya vaccinernas medfödda långtidsbiverkningar.

Robert F Kennedy, jr, USA brorson till presidenten och en advokat främst för en barnhälsa som bygger på naturliga medel.

Heiko Schöning, tysk läkare som organiserar tusentals andra tyska läkare i ett nätverk för att klarlägga och rädda coronapatienterna.

Matthias Rath, Tyskland och USA. Den perfekte arvtagaren till den ende enskilde dubbla Nobelpristagaren Linus Pauling, som likt sin mentor tar strid både hälsomässigt och också politiskt.

Med en korrekt beskrivning av dessas livsverk och vad de har att säga om corona skulle även svenska journalister kunna lyfta oss ur det nuvarande paradigmet som enklast kan beskrivas som Faucism.

En riktig knäppgök – Georgia Guidestones
Det finns ett monument i Georgia kallat The Guidestones, stort nästan som Stonehenge, upprättat av en riktig, rik knäppgök. Det första budordet av de tio är verkligen knäppt, men tänk om det finns en majoritet av sådana rika personer i beslutandepostioner. Varför inte granska detta istället för att söka konspirationsteoretiker bland de tusenden som kommer att manifestera den 6:e juni i Stockholm?

För övrigt anser jag att den svenska tolkningen av Jantelagen är långt farligare för vårt samhälle än den pandemilag som vissa krafter vill permanenta. Bryt mot Jantelagen innan det är för sent, innan barnen i Sverige ska injiceras med icke godkänt genmaterial. Skriv om den viktiga sanningen istället !

Ingemar Ljungqvist, Konspiration eller slump? – Öppet Brev till alla Sveriges Journalister

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här